Nyheter

Heltidsresan ingen möjlighet utan en rättighet.

Det sköljer en våg över landet som kallas Heltidsresan. Det är ett sätt att skapa en värdig anställning för i huvudsak alla kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Tanken är att de anställda ska kunna ha en lön som genererar en värdig pension samt sjukpenning och som går att försörja sig på i olika…

Läs mer

Klimatpolitik

I många familjer under helgerna, har säkert vädret varit ett ämne för diskussion. Varför har det inte kommit någon snö och varför är det fortfarande så milt ute? Vissa glädjas över faktumet, andra bävar inför svaret och vissa bryr sig inte ens. Men det är ett faktum att vädret inte är som det var förut,…

Läs mer

Välkommen på digitalt medlemsmöte!

Tisdagen den 19 januari klockan 19.00, via ZOOM

Kvällens tema är kommunikation, sociala medier och budskap. Inbjuden gäst är Dennis Jeryd Kanslichef, Socialdemokratiska kansliet, Västra Götalandsregionen. På programmet: Dennis kommer att inleda för att starta en diskussion på kvällens tema. Rapport om läget i kommunen Övriga aktuella politiska frågor Detta medlemsmöte hålls på grund av den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och…

Läs mer

Ordförande har ordet

Den 6 januari 2021 kommer för alltid att skriva in sig i historieböckerna. Ingen hade väl på allvar trott att en grupp människor skulle kunna störa den demokratiska processen i USAs riksdagsbyggnad Kapitolium. Att denna grupp inspirerades och till och med påhejades av USAs president Donald Trump visar tydligt hur skör en öppen demokrati är…

Läs mer

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

En grupp som sällan uppmärksammas är de människors som tillhör någon av de personkretsar som går under lagen om stöd och service. LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt…

Läs mer

Det är era röster som räknas

Socialdemokraterna är, och har alltid varit, arbetarnas parti. Innebörden av detta är att vi vill ta tillvara på individens intressen genom vår politik. Vi vill att alla människor skall känna sig jämlika, rättvist behandlade och ha en känsla av att deras intressen blir tillvaratagna och deras röster blir hörda. Detta är en av anledningarna till…

Läs mer
facebook Twitter Email