Nyheter

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 27 augusti klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Skolan på Tjörn. Med oss har vi Lena Eriksson Förvaltningschef och Magnus Lindell, lokalstrateg båda i Tjörns kommun. På programmet: Diskussion om skolan på både kort och lång sikt. Nomineringar till Barn och utbildnings- och kulturnämnden. Är du intresserad eller vill nominera någon, hör av dig till valberedningens sammankallande Maud Hultberg via…

Läs mer

Ordförande har ordet

Vad händer på Tjörn egentligen? Jag hoppas alla har haft en skön och vilsam sommar. Även om hösten inte riktigt börjat än är hög tid att börja det politiska arbetet. Alla som följt Lokaltidningens insändarsidor vet hur det stormar kring skolan på Tjörn. Budgetmötet har redan pågått rekord länge och nu startar snart det tredje…

Läs mer

Rätt datum nu är det som från början var rätt datum

Tjörns kommunfullmäktigemöte 2019-08-29 har flyttas tillbaka till rätt datum efter en skrivelse från den riktiga oppositionen på Tjörn. Till: Kommunfullmäktiges ordförande Anders G. Högmark.   Från: Gruppledare representerade (S), (TP) och (Björn på Tjörn).   Vi kan konstatera att kommunfullmäktige den 18 juni beslöt att fortsätta sitt avbrutna sammanträdde den 29 augusti klockan 18.30. Detta…

Läs mer

Ungefär 70 personer motsvarande cirka 50 årsarbetare har försvunnit från skolorna på Tjörn

Svar på insändaren i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust den 13 augusti 2019: Svar till Percy Carlsson angående den så kallade budgetstriden. 2015 införde Tjörns kommun målstyrning vilket innebär att fullmäktige beslutar om ett antal strategiska mål som sedan ska brytas ned till inriktningsmål som blir verksamhetsmål. Dessa ska förvaltningen förverkliga utifrån den budget verksamheten blir…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Kallelse/inbjudan till möte i Akademi de Tjörn, för daglediga socialdemokrater och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen 21 augusti klockan 14.00. Vi träffas över en kopp kaffe och samtalar kring stort som smått, som händer i världen kring oss. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 11 december därefter gör vi ett uppehåll över jul och nyår. Har du har…

Läs mer

Konfrontation istället för samarbete

Det är inte bara krontalen i de olika verksamheterna och budgetposterna, som skiljer oss politiska partier på Tjörn åt. Observera hur de styrande grönblå partierna och de två stödpartierna V och SD på Tjörn uttrycker sig.  De efterlyser regelbundet – en god ton – av oss i oppositionen! De är de, som har valt konflikt istället…

Läs mer
facebook Twitter Email