Nyheter

Tjörn – ett skolboksexmpel på en Orwellsk situation

Sverige är en representativ demokrati där makten fördelas baserat på invånarnas röster. Den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, Regeringsformen, inleds med meningen ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket” och innebär att de beslut som fattas på olika nivåer skall grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna. För att en demokrati skall…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen 19 februari klockan 14.00. Vi träffas över en kopp kaffe och samtalar kring stort som smått, som händer i världen kring oss. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 27 maj därefter gör vi ett uppehåll över sommaren. . Har du har frågor…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 25 februari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Barn och Utbildning. På programmet: Vi startar med en genomgång av nuläget i skolan och pratar om hur vi vill ha framtidens skolstruktur men också vad vi behöver för ramar i nästa års budget. Sedan diskuterar vi och fastställer (S) principiella inställning för arbetet framåt. Läget i riks- och kommunpolitiken. Övriga aktuella…

Läs mer

Ordförande har ordet

Minns vi förintelsen? Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag. Detta på 75-årsdagen av befrielsen av fångarna i Auschwitz. Det är vår uppgift att komma ihåg vår historia för att något sådant här fruktansvärt aldrig skall hända igen. När man tillåter sig att avhumanisera sina medmänniskor och likna dem med djur öppnas också vägen för…

Läs mer

Svar på artikeln i Lokaltidningen STO ”Nu skrotar vi friåret och förstärker välfärden”

Svar på artikeln från riksdagsledamöterna Camilla Waltersson Grönvall, Ellen Juntti och Sofia Westergren. Jag läser insändaren om förstärkt välfärd och funderar en stund genom att titta ut genom fönstret, ut över det mörka blågrå havet, när jag passerar Tjörnbron på väg till jobbet i Västtrafiks blåa buss. Klockan är 06.30 och det är så mörkt…

Läs mer

Med små medel men med stort engagemang kan man göra skillnad!

Den 26 januari genomfördes en workshop med kvinnorna i det politiska partiet PDOIS i Gambia. Rosalie Sanynag från Socialdemokraterna på Tjörn, var en av ledarna och initiativtagarna och pengarna för arrangemanget hade samlats in av S-kvinnor Tjörn och I Göteborgsområdets S-kvinnodistrikt. Också på Socialdemokraternas medlemsmöten på Tjörn har lotter sålts till förmån för den här…

Läs mer
facebook Twitter Email