Nyheter

EU och FN

Europeiska unionen är i grund och botten ett projekt för fred och frihet. Men i verkligheten är det mer än så. Sverige som ett exportberoende land har de senaste 25 åren dragit nytta av handelsavtal, den inre marknaden och den fria rörligheten. Det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Socialdemokrater är en…

Läs mer

Välkomna till S-kvinnors medlemsmöte!

Fredagen den 12 juni klockan 17.00, i Humlans lokaler

Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!  Om du av någon anledning inte kan eller vill träffas i lokalen men ändå vill delta på medlemsmötet går det att delta via…

Läs mer

Du är livsviktig!

Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn på annat sätt i din vardag så är du en viktig del i våra barns möjlighet att få en trygg uppväxt. Det är vi vuxna som lägger grunden genom att vara förebilder, genom att erbjuda stöd…

Läs mer

Migration, asyl – och flyktingpolitik

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Men det betyder inte att Sverige som enskilt land kan hjälpa alla människor på flykt. Sverige är det land i Europa som det senaste decenniet tagit emot flest asylsökande i förhållande till vår befolkning. Det finns dock en gräns för hur bra…

Läs mer

Inbjudan till studiecirkel om Socialdemokraternas kultursyn.

Vi inbjuder medlemmar och sympatisörer till en studiecirkel om Socialdemokraternas kultursyn. När? 3 tisdagskvällar i juni:  2, 16 och 30 /6  klockan 18.00 – 20.30 Var? Vår partilokal i Humlan, Kållekärr eller digitalt via webbverktyget ZOOM  Partiet och ABF har tagit fram ett studiematerial –  det finns att läsa via denna länk “Kulturpolitiskt program” du kan få en tryckt upplaga…

Läs mer

Antirasism och främlingsfientlighet

Socialdemokraterna har alltid värnat om alla människors lika värde, vi är ett antirasistiskt parti uti fingerspetsarna. I ett starkt samhälle ska det inte spela någon roll vilken hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion du har, vi är alla lika. Socialdemokratin vet hur vi kan mota rasismen – vi har och kan leverera den politiken som värnar…

Läs mer
facebook Twitter Email