Kyrkovalet

Du får rösta i kyrkovalet om du är medlem i kyrkan och har fyllt 16 år senast på valdagen

Snart är det dags för kyrkovalet i september månad, ett val som det ofta inte tals om, men trots det är otroligt viktigt. Det som skiljer kyrkovalet från valen till riksdag, regioner och kommuner är rösträtten. För att få rösta i kyrkovalet måste du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år. Du…

Läs mer

Varför skall man rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet?

Intervju med Inger Bengtsson ordförande i Valla församlingsråd och kandidat till kyrkofullmäktige.

I vårt program finns tydligt uttalat: Du skall hjälpa och ta hand om din nästa. Helt i linje med Jesu ord: Du ska älska din nästat såsom dig själv. Vi har ett partiprogram som talar om solidaritet, alla människors lika värde, dela med dig. När Jesus gick på jorden och predikade var hans budskap just…

Läs mer

”Svenska kyrkan Tjörn är något att vara stolt över!”

Intervju med Mikael Pettersson ledamot av kyrkorådet och Stenkyrka församlingsråd och kandidat till kyrkofullmäktige.

Jag tycker att man kan vara stolt över det kyrkliga arbetet här på Tjörn och det är roligt att få vara en del i detta. Över tiden har det gjorts mycket för att det ska bli en öppnare och mer välkomnande kyrka för alla. Det är ett arbete som är viktigt att fortsätta med, säger…

Läs mer

Kyrkovalet är viktigt för alla, även för dig som inte är kristen

Sverige är ett land där religion har väldigt olika stor betydelse i människors liv. En del går i kyrkan varje söndag medan andra ser sig som kristna utan att aktivt praktisera religionen. För en del är kyrkan något man bara besöker då man inbjudits till dop eller bröllop. Vi har även de som tillhör en…

Läs mer

Vår socialdemokratiska kyrkopolitik

Intervju med Ann-Mari Broberg, ordförande i Kyrkorådet och kandidat till Kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat och kandidat till Stiftsfullmäktige samt Kyrkomötet.

Vi, som är socialdemokrater och är engagerade i Svenska kyrkan, vilar vårt engagemang, dels på en religiös övertygelse kring Jesu Kristi lära, dels villigheten att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och utveckla en kyrka som är relevant både i tradition och förnyelse. För enskilda personer, hos oss som kandiderar för socialdemokraterna, kan balansen mellan dessa…

Läs mer

VALARBETE! NU GÄLLER DET…

Tisdagen den 17 augusti klockan 18.00 (obs tiden!) träffas vi i Humlans lokaler för att få information om:

Econwasswer – partiets hjälp i de telefonkampanjer som ska göras i kyrkovalet men också till hjälp i kampanjer och valrörelse med sikte på valet i sept. 2022. Anders från partidistriktet handleder oss. Medtag din mobiltelefon! Presentation av vår lokala kyrkofolder och kyrkovallistor Kyrkovalsaktiviteter från 20 aug till valdagen den 19sept.OBS! tiden klockan 18.00 och medtag mobiltelefon!…

Läs mer
facebook Twitter Email