Du får rösta i kyrkovalet om du är medlem i kyrkan och har fyllt 16 år senast på valdagen

Snart är det dags för kyrkovalet i september månad, ett val som det ofta inte tals om, men trots det är otroligt viktigt.

Det som skiljer kyrkovalet från valen till riksdag, regioner och kommuner är rösträtten. För att få rösta i kyrkovalet måste du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år. Du måste alltså inte vara 18 år för att få rösta, utan det räcker med att du fyllt 16 år senast på valdagen.

För mig är det här en otrolig fördel som kyrkovalet har till skillnad från andra val eftersom de ger unga personer som är medlemmar i Svenska kyrkan en möjlighet att göra sin röst hörd.  

Om ungdomar är mogna nog att rösta i kyrkovalet vid 16 års ålder borde ungdomar även få rätt att rösta vid fler val. Jag hoppas att en sänkt rösträttsreform är nästa steg i att demokratisera Sverige ytterligare.

I egenskap av ungdomsansvarig inom Socialdemokraterna Tjörn hoppas jag och uppmanar Dig som medlem i kyrkan och fyllt 16 år att använda din demokratiska rättighet och rösta i kyrkovalet. Se det som Din insats för en levande demokrati. En möjlighet att göra just din röst hörd. En chans att öva Dig inför kommande val till riksdag, region och kommun.  

Trots att kyrkovalet har en demokratisk fördel i och med att rösträttsåldern är 16 år, är det ett underbetyg – demokratiskt sett – att valdeltagandet förra kyrkovalet var runt 19 procent. Vi måste bli fler som väljer bort soffan och i stället väljer att gå och rösta.

Viktigare är att vi måste bli fler unga som går och röstar och berättar hur vi vill att den svenska folkkyrkan skall vara, vilka värderingar som skall prägla den, vad den skall göra och i vilken utveckling den skall ta.  

Vill vi ha en folkkyrka som tror på att alla människors har ett okränkbart värde, som tror på en gränslös solidaritet och som tror på att alla måste gör det vi kan för att stoppa klimatförändringarna.

Då måste vi även rösta på dem som är beredda att arbeta för det. Det självklara valet för mig är att rösta med Socialdemokraterna den 19 september.

Det är Socialdemokraterna som är garanten för en stark folkkyrka som finns där för alla och inte bara vissa. Det är Socialdemokraterna som är garanten för att hålla rasister, kvinnohatare och allehanda bakåtsträvare borta från inflytande.

Det är Socialdemokraterna som är garanten för att folkkyrkan skall ha en aktiv roll i klimatomställning och som tror på att vi människor är till för att hjälpa andra i Sverige och i världen.  

Jag röstar med Socialdemokraterna i kyrkovalet eftersom jag vill att deras värderingar skall prägla vår folkkyrka.

Jag önskar självklart att även Du röstar med Socialdemokraterna i kyrkovalet, men framför allt önskar jag att Du tar din demokratiska rättighet och går och röstar.

Vi kan inte nöja oss med ett valdeltagande på 19 procent, Sverige kan inte nöja sig med ett sådant lågt valdeltagande.
Så rösta i kyrkovalet mellan 6 – 19 september och rösta på det parti som tror på alla människors lika värde.
Inte enbart någras. Utan alla människors lika värde. 

Ludwig Andréasson
Ungdomsansvarig inom Socialdemokraterna Tjörn

facebook Twitter Email