Miljö/Samhällsbyggnad

Vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn

På kommunfullmäktigemötet den 10 december beslöt Tjörns kommunfullmäktige att höja VA-taxan med 15 %. Tjörns kommun har redan en av de högsta VA-taxorna i landet och efter denna höjning är vi definitivt dyrast i Sverige inom VA-området. Man kan med fog fråga sig varför vi Socialdemokrater sa JA till denna taxehöjning? Svaret är enkelt hade…

Läs mer

Alla ska ha råd att ha ett hem

För oss Socialdemokrater är bostaden en social rättighet. Det är genom att bygga fler hyreslägenheter, inte höja hyror, som vi minskar bostadsbristen. Därför har vi infört ett investeringsstöd som inneburit att 11 300 nya hyres- och studentbostäder byggts under den senaste mandatperioden i Sverige. (Fler än på 30 år. Bland annat har Tjörns Bostads AB kunnat bygga…

Läs mer

Fackligt-politiskt handslag på Tjörn:

”Kollektivavtal ska gälla vid offentliga upphandlingar”

Byggnads Väst och Socialdemokraterna på Tjörn är överens – målet är att kollektivavtal ska gälla vid alla offentliga upphandlingar. Det tar Byggnads Väst ordförande, Tomas Emanuelsson, och Benny Halldin, ordförande för Socialdemokraterna på Tjörn, i hand på. Inte sedan Miljonprogrammet på 60-talet har det byggts så mycket. Här på Tjörn byggs det bostäder i en fortsatt…

Läs mer

Våra handlingsplaner för Tjörns kommun 2019

Då den politiska majoriteten i Tjörns kommun har bestämt att kommunen inte ska redovisa några ekonomiska underlag för de övriga partierna före valet i höst, presenterar vi enbart några politiska handlingsprogram tillsvidare.

Vi börjar men övergripande syn och plan för Kommunen, kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att varje medborgares dag blir så bra som den kan bli. Det innebär att medborgarna i livets alla faser ska uppleva trygghet och framtidstro i sin vardag. Detta ska vara styrande värderingar för kommunen som helhet. Medborgarna ska kunna…

Läs mer

Meddelande till våra medlemar

Ändrad dag för studiecirkel

Nytt datum och ny dag för studiecirkeln som syftar till att ta fram nya frågor för “Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ” till den budget som vi kommer att lägga fram för 2019 och till vårt valprogram inför den nya mandatperioden. Den 15 januari skulle vi ha haft ett studiecirkeltema som skulle handlat om våra framtida miljöfrågor detta möte är framflyttat till tisdagen den 16 januari klockan 18.00 i Humlan…

Läs mer

Inbjudan för våra medlemmar

S-gruppen inom Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet bjuder in intresserade medlemmar till en "studiecirkel".

Denna studiecirkel syftar till att ta fram nya frågor för “Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ” till den budget som vi kommer att lägga fram för 2019 och till vårt valprogram inför den nya mandatperioden. Den första träffen är måndagen den 4 december klockan 18.00. 4/12 bygg- och detaljplaner 15/1 miljöfrågor 12/2 va-kretsloppsfrågor Vi pratar också om utveckling- och utvecklingsområden Anmälan gör du helst före den 1 december till Jeanette lagervall via e.post: jeanette_lagervall@hotmail.com eller på mobiltelefon:…

Läs mer
facebook Twitter Email