Ordförande har ordet

Vad händer på Tjörn egentligen? Jag hoppas alla har haft en skön och vilsam sommar. Även om hösten inte riktigt börjat än är hög tid att börja det politiska arbetet. Alla som följt Lokaltidningens insändarsidor vet hur det stormar kring skolan på Tjörn. Budgetmötet har redan pågått rekord länge och nu startar snart det tredje…

Läs mer

Ordförande har ordet

EU-valet är över och vi fick enligt de preliminära siffrorna minst 124 röster fler än vid EU-valet 2014. Valdeltagandet ökade på Tjörn med 8 % vilket var mer än i övriga landet vilket i sin tur innebar att vi räknat i procent av valmanskåren gick som valvinden blåste i Sverige i övrigt dvs. tillbaka något….

Läs mer

Ordförande har ordet

Första maj firades i Kungälv. Socialdemokrater från flera kommuner hade samlats för att tillsammans med partikamraterna i Kungälv göra denna dag till en manifestation för demokrati. Stort tack alla som kom och hjälpte till att göra detta till en trevlig och minnesvärd dag. Årets 1:a maj paroll var ”för demokrati och mot extremism”. Nu gäller…

Läs mer

Ordförande har ordet

Dagarna blir allt ljusare och den riktiga vårvärmen har kommit. 1:a maj står för dörren och vi kommer att åka till Kungälv i år. Våra partikamrater i Kungälv har bett att vi skall samlas från närliggande arbetarekommuner detta bland annat för att visa att Arbetarrörelsen är mycket starkare än de olika högerkrafterna, bland annat NMR,…

Läs mer

Ordförande har ordet

Barn-och utbildningsnämnden detaljbudget för 2019 redovisar besparingar med en omfattning av 31 miljoner kronor. Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för Tjörns unga om det genomförs. Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid underfinansierats och har vid flera tillfällen begärt ramjustering hos Kommunfullmäktige. Orsakerna är flera men det viktigaste är att nämnden fått…

Läs mer

Svar på insändare från (V) på Tjörn

Svar på insändare i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust lördagen den 16 februari 2019.

På riksplanet säger sig Jonas Sjöstedt (V) vara den som säkerställt att (SD) inte har något inflyttande. På Tjörn är Erling Alsin och Percy Karlsson (V) de som hjälpt (SD) till ett inflyttande i kommunen. Att (V) på Tjörn idag inte driver någon vänsterpolitik har stått klart en längre tid. Kanske tydligast blev det när…

Läs mer
facebook Twitter Email