Ordförande har ordet

Detta är det sista Ordförande ordet som jag författar. Efter 8 år känns det lagom för mig att lämna över till nya krafter.

Jag vill passa på att tacka för det förtroende jag fått av er medlemmar att under de senaste åren leda Tjörns Arbetarekommun. Det har varit mycket roligt och utvecklande att få arbeta med er alla och jag har inga planer på att sluta vare sig mitt politiska engagemang eller mitt arbete för Socialdemokraterna på Tjörn.

Framtiden är på många plan mycket spännande, i kommunen finns många viktiga beslut på dagordningen och vilka som får majoritet är minst sagt oklart. Till hösten väntar oss ett kyrkoval där vi gemensamt måste arbeta för att få ett fortsatt förtroende för vår kyrkopolitik. 2022 väntar oss val till både kommun, region och riksdag så visst har vi en mycket spännande tid framöver. Vi Socialdemokrater får aldrig glömma att (S) är ett folkrörelseparti och hur vi alla agerar och engagera oss har avgjort och kommer att avgöra hur det samhälle som vi har runt oss ser och kommer att se ut.

Jag vill med detta också önska den nye ordförande som väljs den 30 mars all lycka till i det framtida arbetet.

Hälsar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • På grund av den rådande osäkerheten med Corona och med det Folkhälsomyndighetens stränga rekommendationer kring offentliga arrangemang har vi tills vidare beslutat ställa in alla utåtriktade aktiviteter. Så fort detta ändras så återkommer vi med ny information om vilka aktiviteter som kan genomföras. Så håll utkik på vår hemsida saptjorn.se
  • Partiexpeditionen i Humlan som normalt är öppen på måndagskvällar är stängd tillsvidare.
  • Seniormötena med Akademi de Tjörn som vi brukar hålla varannan onsdag är inställda tillsvidare.
  • Framtidsrådslaget, det är ett initiativ för att ha en ideologisk diskussion om vår socialdemokratiska samhällsmodell i framtiden. Vilka utmaningar ser vi och på längre sikt – vilken politik krävs för att Sverige ska bli ett starkare samhälle. Vårt rådslag hålls tisdagen den 16 mars klockan 19.00, via ZOOM.
  • Studiecirkel om hur vi tar fram vårt förslag till kommunens budget för 2022, denna cirkelstartar måndagen den 22 mars klockan 18.00, via ZOOM.
  • Nästkommande kommunfullmäktigemöte blir torsdagen den 25 mars. Välkomna att ta del av kommunfullmäktigemötena på www.tjorn.se
  • Nästkommande medlemsmöte är planerat till tisdagen den 27 april klockan 19.00, detta möte hålls enbart digitalt via ZOOM. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.

Vi syns på årsmötet den 30 mars som enbart hålls via ZOOM!

Varmt välkomna att delta i de olika verksamheterna!

facebook Twitter Email