Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika Krisledningsnämnd 2019 – 2022

Ledamot:
Benny Andersson, 2:e vice ordförande, oppositionsledare

Ersättare:
Rosalie Sanyang
Rikard Larsson

facebook Twitter Email