Aktuellt

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 5 oktober klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!     Om situationen runt coronapandemin inte försämras håller vi på med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor)…

Läs mer

Ordförande har ordet

I skrivande stund är det mindre än 70 timmar till att valet är färdigt och alla lagt sina sedlar i urnorna. Spänningen är olidligt stor och förhoppningsvis får vi jubla på söndag natt, mer vet vi när vi träffas på nästa medlemsmöte. Där får vi göra en analys på valet och titta på hur vi…

Läs mer

En likvärdig skola

En av anledningarna till att Socialdemokraterna behöver bli i styrande majoritet på Tjörn och fatta ett snabbt beslut om skolstrukturen är för att det skall kunna skapas en likvärdig skola i hela kommunen. Som det ser ut nu så går årskurs 6 kvar på Skärhamns skola medan andra delar av Tjörn har elever som får…

Läs mer

Miljö

De allra flesta partier är överens om att klimat- och miljöfrågor är några av de viskigaste frågorna för oss framöver. Men vad många partier saknar insikt i är att framöver redan är här. Det är här och nu åtgärderna måste sättas in för att stoppa det vi i delar av Sverige och världen redan fått…

Läs mer

Infrastruktur

För någon månad sedan presenterade regeringen en rekordinvestering i svensk infrastruktur på uppemot 900 miljarder kronor för de kommande 12 åren. Investeringarna kommer ske i hela landet och leda till 300 000 nya jobb. Det handlar bland annat om den största investeringen i järnväg, men också satsningar på att laga slitna vägar. Dessa investeringar kommer…

Läs mer

Arbetskraftinvandring

Moderaterna införde 2008 världens mest marknadsbaserade lagar för arbetskraftsinvandringen. Det har gynnat oseriösa företag, blivit en inkomstkälla för kriminella nätverk och bidragit till att personer som fått skydd i Sverige inte har kommit i arbete. Det skall vi ändra på! Sedan Magdalena Andersson tillträdde som statsminister har regeringen drivit på för: ⁃ Krav på bindande anställningsavtal…

Läs mer
facebook Twitter Email