Aktuellt

Ordförande har ordet

Nu är det dags att lägga rösten för att minska ”högertrollens” inflytande i EU politiken. Vi har en grupp som arbetat mycket hårt för att få ut vårt budskap inför valet med dörrknackning, utdelning av flygblad och många andra aktiviteter. Vi står bakom ett politiskt budskap där vi med stolthet kan se väljarna i ögonen…

Läs mer

Tjörn Kuriren nummer 2, 2024

Läs Tjörn Kuriren nummer 2, 2024 ”EU-val special” genom att klicka på denna länk … Rubriker:

Läs mer

Årskurs 6 hör inte hemma på högstadiet

Skollagen uttrycker tydligt att årskurs 6 tillhör mellanstadiet. Även om lagen inte specificerar hur det ska se ut lokalmässigt så säger det något kring ur tanken med skolans utformning varit då lagen formulerades.  Det går också lätt att hitta artikel efter artikel på nätet om hur den ena kommunen efter den andra flyttat tillbaka årskurs…

Läs mer

Det börjar hos det lilla barnet!

Till dig som kallar feminister manshatare. Du som hävdar att de vill oss bara illa. Jag har några frågor till dig så skriver Atilla Yoldas, poddare, diktare och författare. Tjörns kommun erbjöd sina invånare en digital föreläsning av denna unge man med rik erfarenhet av vad han talade om. Jag deltog och lyssnade Han säger…

Läs mer

Västtrafik en del av vår välfärd!

Utan en fungerande kollektivtrafik stannar Sverige. Låt oss fundera ett litet tag på vad som skulle hända om våra tåg, bussar, personfärjor, anropstyrda bilar m.m. inte skulle gå under en dag. Hur många skulle komma till sina arbeten eller skolor. Om vi alla istället skulle ta privatbilen hur skulle då våra vägar se ut. Hur…

Läs mer

Tilläggsbudget 2024 för Västra Götalandsregionen

Förslag till justeringar av tidigare fastställd budgetUtgående från regionfullmäktiges fastställda budget från juni 2023 så föreslår vi ett antal förändringar som på de kommande sidorna. Även regionbidrag samt resultat- och balansräkning är justerade utifrån detta. Denna tilläggsbudget innehåller endast ekonomiska förändringar, inga ändringar är gjorda i mål, uppdrag eller fokusområden. Vi vill understryka vikten av…

Läs mer
facebook Twitter Email