Aktuellt

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer. Inställda träffar!

Vi hade planerat att fortsätta med våra träffar varannan onsdag fram till sommaruppehållet i juni, men på grund av Corona-Viruset känner vi oss nödgade att tillsvidare ställa in de planerade onsdagsaktiviteterna då de flesta av våra deltagare är seniorer som tillhör riskgruppen för Corona-Viruset. Vi kommer att meddela i god tid när vi kommer att återuppta…

Läs mer

Årsmöte i Corona-Tider

Årsmötet hos Socialdemokraterna på Tjörn hölls på tisdagskvällen med en utglesad placering i dessa Corona-Tider och gästades av Anton Caésar som är ordförande för Socialdemokraterna i Alingsås och representant för Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt.  De cirka tjugotalet medlemmar som deltog på årsmötet höll ett utglesat avstånd till varandra och förtäringen levererades inplastad, detta för att förhindra…

Läs mer

Socialdemokraterna på Tjörn informerar om sin verksamhet med anledning av Corona!

Socialdemokraterna på Tjörn försöker vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Tänker du delta i någon av våra verksamheter var då noga med att hålla kolla på Socialdemokraterna på Tjörns hemsida kontinuerligt. Öppna möten där vi träffar allmänheten kommer inte att genomföras tillsvidare. …

Läs mer

Bristande rutiner kring särskolan är inget att vifta bort

I media har Skolinspektionens granskning av Tjörns skolor lyfts fram som en framgångssaga där man inom de flesta områden blev godkända, och både Martin Johansen (L) och Gunnemar Olsson (L) har enligt lokaltidningen uttryckt sig i positiva ordalag. Det man dock tonar ner är det extrema allvar i den kritik man fick angående mottagandet till…

Läs mer

Ordförande har ordet

På Kommunfullmäktige mötet den 20 februari skedde ett antal intressanta saker. Trots alla våra försök att få en tillstånd ett bättre politiskt klimat och normala politiska spelregler i det kommunala arbetet har de styrande inte velat gå oss till mötes på någon betydelsefull punkt. I det läget valde vi att inte tillsätta någon (S) ledamot…

Läs mer

Ny ordförande för S-kvinnor på Tjörn

I gårkväll var det årsmöte för Tjörns S-kvinnor och Rosalie Sanyang lämnade över ordförandeklubban till Emma Lennholm. Kommunals representant Marie-Louise Vendel var gäst och vi diskuterade livligt den för oss så viktiga heltidsresan.

Läs mer
facebook Twitter Email