Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Säsongens sista Akademi de Tjörn inbjuder till träff i Humlan onsdagen den 11 december klockan 14.00. Göran Hermansson tar oss med på upptäcktsfärd under rubriken: “Vad man kan hitta i ett gårdsarkiv och en inblick i hur arbetet i sockennämden under slutet av 1800 talet såg ut” Kaffe med något gott till utlovas. Sedan gör vi ett…

Läs mer

Tjörn Kuriren nummer 4, 2019

Läs Tjörn Kuriren nr. 4, 2019 genom att klicka på denna länk …

Läs mer

SKL har blivit SKR

Jag var på SKR kongress 27-28 november, SKR det nya namnet för Sveriges Kommuner och Regioner istället för det tidigare SKL där sista bokstaven stod för landsting som nu inte finns kvar längre. Mina reflektioner från kongressen är att demokratin består, än. Det är inte självklart, vi är utsatta för ett kraftfullt hot, jag återkommer…

Läs mer

Tjörn – Bohusläns cykelvänligaste kommun!

Vi socialdemokrater vill fullfölja visionen om att hela Tjörn ska leva och att det ska vara lätt att ta sig fram på cykel eller för fot. Fullmäktige har ställt sig bakom en Klimat- och energiplan, K2020 och Västra Götalandsregionens mål om att öka andelen kollektiva resor kraftigt till år 2025. I dag är andelen 12%…

Läs mer

NEDLÄGGNINGEN AV SJÖFARTSGYMNASIET

Rederinäringen i Sverige expanderar stort nu vilket är glädjande. Däremot blir det problem att anställa personal, eftersom var 6:e anställd är över 58 år, och det behöver göras ca. 800 anställningar under de närmaste 5 åren. Det kommer att bli svårt att hitta personal med rätt kompetens. Dessutom minskar antalet sökande till sjöfartsskolorna. Om sjöfartsgymnasiet…

Läs mer

Skolskjutsar i egen regi

Fördelar med skolskjuts i egen regi Jag minns själv när jag som barn varje morgon åkte ”Hildur-bussen” till skolan. Ofta var det Håkan som körde. Vi barn kände varandra och vi kände Håkan. Han kunde stanna och följa över vägen vid behov, reda ut konflikter och vid sällsynta vårdagar tog han ett stopp vid Almö…

Läs mer
facebook Twitter Email