Tjörn Kuriren nummer 2, 2019

Läs Tjörn Kuriren nr. 2, 2019 genom att klicka på denna länk …          

Läs mer

Den politiska demokratin är verkligen satt på undantag i Tjörns kommun.

Vi i den politiska oppositionen: Socialdemokraterna, Björn på Tjörn-moderaterna och Tjörnpartiet fick tillsammans 40 % av rösterna i senaste kommunalvalet. Vi har därför 17 av kommunfullmäktiges 41 ledamöter. I presidierna i de 4 nämnderna har vi fått utse andre vice ordförande posten, helt enligt reglerna. Men i Kommunfullmäktige och i Kommunstyrelsen, de två högsta instanserna…

Läs mer

Heltidsresan! Missa inte att följa med!

Rekryteringsutmaning = fler heltidstjänster färre rekryteringar. 300 000 nya medarbetare behövs till 2023 i hela landet. Många går i pension, folkmängden växer därmed också fler barn och äldre. För att personal inom skola och omsorg ska kunna hoppa på tåget, det som kallas heltidsresan, krävs ett tydligt politiskt beslut och uppdrag likaså resurser för förändringsarbete….

Läs mer

Därför står jag bakom vårt budgetförslag

Jag är gruppledare för Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet i Barn och utbildningsnämnden. I vår grupp vill vi lyfta fram, vad vi kan åstadkomma för barn och pedagoger med vår budget som ger 25 miljoner mer i detaljbudget, än SD:s och minoritetsmajoritetens budget. Det som gör att jag vill att ledamöterna i Kommunfullmäktige ska…

Läs mer

Solen skiner, himlen är blå….. Men varför är vi inte glada då?

Som ledamot i Socialnämnden på Tjörn får man ofta höra av ordföranden att vi är unika, för vi sitter i den trevliga nämnden! Vi sitter i den nämnd där vi oftast är överens!  Men är det så trevligt? Den sista veckans händelser visar på att det kanske inte är så enkelt! Eller det kanske är…

Läs mer

Vi presenterar här vårt förslag till kommunal budget för 2020, med barnen i centrum

Hela Tjörn ska leva, året runt. Tjörn är en fantastisk ö med en rik historia fast förknippad med närheten till havet och det Bohuslänska odlingslandskapet. Samspelet mellan jordbruk, fiske och småskalighet tillsammans med respekt för vår natur och närheten till storstaden är en mix som varit framgångsrik för Tjörns invånare. Det ska fortsättningsvis vara basen…

Läs mer
facebook Twitter Email