EU och FN

Europeiska unionen är i grund och botten ett projekt för fred och frihet. Men i verkligheten är det mer än så. Sverige som ett exportberoende land har de senaste 25 åren dragit nytta av handelsavtal, den inre marknaden och den fria rörligheten. Det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Socialdemokrater är en…

Läs mer

Du är livsviktig!

Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn på annat sätt i din vardag så är du en viktig del i våra barns möjlighet att få en trygg uppväxt. Det är vi vuxna som lägger grunden genom att vara förebilder, genom att erbjuda stöd…

Läs mer

Migration, asyl – och flyktingpolitik

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Men det betyder inte att Sverige som enskilt land kan hjälpa alla människor på flykt. Sverige är det land i Europa som det senaste decenniet tagit emot flest asylsökande i förhållande till vår befolkning. Det finns dock en gräns för hur bra…

Läs mer

Inbjudan till studiecirkel om Socialdemokraternas kultursyn.

Vi inbjuder medlemmar och sympatisörer till en studiecirkel om Socialdemokraternas kultursyn. När? 3 tisdagskvällar i juni:  2, 16 och 30 /6  klockan 18.00 – 20.30 Var? Vår partilokal i Humlan, Kållekärr eller digitalt via webbverktyget ZOOM  Partiet och ABF har tagit fram ett studiematerial –  det finns att läsa via denna länk “Kulturpolitiskt program” du kan få en tryckt upplaga…

Läs mer

Antirasism och främlingsfientlighet

Socialdemokraterna har alltid värnat om alla människors lika värde, vi är ett antirasistiskt parti uti fingerspetsarna. I ett starkt samhälle ska det inte spela någon roll vilken hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion du har, vi är alla lika. Socialdemokratin vet hur vi kan mota rasismen – vi har och kan leverera den politiken som värnar…

Läs mer

Pensioner

I ett Socialdemokratiskt välfärdssamhälle är det en självklarhet att de som varit med och byggt upp vårt land har rätt till trygghet under ålderdomen. Vi har ett mål och det är att den samlade pensionen på sikt ska vara 70 procent av slutlönen för vanliga arbetare. För att nå målet krävs tuffa förhandlingar i samtalen…

Läs mer
facebook Twitter Email