Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer. Inställda träffar!

Vi hade planerat att fortsätta med våra träffar varannan onsdag fram till sommaruppehållet i juni, men på grund av Corona-Viruset känner vi oss nödgade att tillsvidare ställa in de planerade onsdagsaktiviteterna då de flesta av våra deltagare är seniorer som tillhör riskgruppen för Corona-Viruset. Vi kommer att meddela i god tid när vi kommer att återuppta…

Läs mer

Årsmöte i Corona-Tider

Årsmötet hos Socialdemokraterna på Tjörn hölls på tisdagskvällen med en utglesad placering i dessa Corona-Tider och gästades av Anton Caésar som är ordförande för Socialdemokraterna i Alingsås och representant för Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt.  De cirka tjugotalet medlemmar som deltog på årsmötet höll ett utglesat avstånd till varandra och förtäringen levererades inplastad, detta för att förhindra…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 18 mars klockan 14.00. Vi träffas över en kopp kaffe men vi har avbokat vår föredragshållare Hans Tiderman då vi är osäker på hur många som kommer att delta, några har hört av sig om att de inte kommer. Däremot träffas vi som vill och kan och har en kaffestund ihop utan…

Läs mer

Socialdemokraterna på Tjörn informerar om sin verksamhet med anledning av Corona!

Socialdemokraterna på Tjörn försöker vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Tänker du delta i någon av våra verksamheter var då noga med att hålla kolla på Socialdemokraterna på Tjörns hemsida kontinuerligt. Öppna möten där vi träffar allmänheten kommer inte att genomföras tillsvidare. …

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 18 mars klockan 14.00.  Vi träffas över en kopp kaffe och vi får besök av Tjörns sparbank VD Hans Tiderman, han kommer att informera om sparbanken och dess verksamhet.  I övrigt tar vi upp aktuella spörsmål väckta av de närvarande. Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte! (årsmöte)

Tisdagen den 24 mars klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens gäst som företräder vårt partidistrikt är Anton Cesar från Alingsås arbetarkommun. Han kommer att ha med sig en hälsning från partidistriktet till oss och inleda en diskussion om aktuella politiska frågor. Kvällens tema är årsmöte. På programmet: Anton Cesar leder en diskussion om aktuella politiska frågor. Sedvanliga punkter som val till uppdrag inom arbetarekommunen…

Läs mer
facebook Twitter Email