Tjörn Kuriren nummer 3, 2020

Läs Tjörn Kuriren nr. 3, 2020 genom att klicka på denna länk …

Läs mer

Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning

Coronakrisen som lamslagit land efter land är en kris av många. Parallellt har vi en klimatkris som inte bara hotar liv och jobb – den hotar människornas, djurens och naturens existens. Den socialdemokratisk regeringens höstbudget för kommande år tar sikte på att motverka och lindra Coronakrisens effekter samtidigt som vi läger fram nya och effektivare…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Akademi de Tjörn har tagit upp sina sammanträden igen. Försiktigt och coronasäkrade. Välkommen till en pratstund över en kopp kaffe onsdagen den 28 oktober klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Denna gång är det extra viktigt att du anmäler ditt deltagande i förväg till jan-evert.halldin@telia.com. Detta för att vi bara har tillgång till en något mindre lokal…

Läs mer

En del tycker kanske att jag ”rör” i gamla surdegar

Nu har det snart gått ett år sedan jag slutade som oppositionsledare. Det händer att jag ibland reflekterar över den tid som varit och funderar på, som jag anser, en del olyckliga beslut som den majoritet jag stångat ”pannan” mot gjort under åren. Ett av dessa mycket olyckliga och obegripliga beslut, anser jag, var nedläggningen…

Läs mer

Rekordsatsning i regeringens Budget 2021

Inför 2021 satsar den Socialdemokratiskt ledda regeringen på en rad viktiga reformer. Totalt ökas budgeten med 105 miljarder nya kronor för att göra ett bra land bättre. Några av satsningarna har ett speciellt fokus på unga. För att bara nämna några områden som inte fått så stor uppmärksamhet vill jag börja med att lyfta fram…

Läs mer

Bostadspolitiken är vår tids nya klasspolitik

Tjörns kommun är i särklass en av de sämsta kommunerna i Sverige att leverera hyresrätter, det måste vi ändra på. Av egna erfarenheter vet jag att det är många unga som vill bo kvar på Tjörn, men många hindras på grund av att de saknar ett startkapital att investera i en bostadsrätt eller att det…

Läs mer
facebook Twitter Email