Välkomna till medlemsmöte med S-kvinnor

Fredagen den 31 juli klockan 17.00, i Humlans lokaler eller via Zoom.

Förslag till dagordning Mötets öppnande Fokusområde: Facklig samverkan och samverkan med skyddsombuden inom äldreomsorgen. Samtal kring planering av samverkan framöver. Övriga frågor Mötet beräknas avslutas 18.30 Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt…

Läs mer

Folkhögskola och högskola

I Coronapandemins spår har många arbetsgivare och företag varit tvungna att varsla sina anställda, men tack var regeringens stödinsatser har många i stället blivit permitterade. Socialdemokraternas förhoppning är att många nu kommer välja att söka sig till en utbildning och satsa på personlig utveckling. För många som saknar en gymnasieexamen och därav inte är behörig…

Läs mer

Trevlig sommar….

Nu är det äntligen sommar…. … och tillvaron fylls med sol, bad, grillning och avkoppling. Vi hoppas att ni alla kommer ha en fantastisk ledighet men vill passa på att påminna om några saker som är viktiga för allas trevnad och säkerhet. Just nu råder det Eldningsförbud, läs mer om detta här: https://www.tjorn.se/nyheter/2020-06-17-eldningsforbud. Eldningsförbudet innefattar…

Läs mer

Ingen annan vill dela med sig

Barn och Utbildningsförvaltningen har tillsammans med all personal slitit hårt med att få sin budget i balans de sista 4 åren. Ett riktigt stålbad har de gått igenom. En minskning med ca 50 årsarbetare. Ingen annan förvaltning vill dela med sig eller förändra sin verksamhet till fördel för Barn och Utbildningsförvaltningen. Efter att ha hört…

Läs mer

En skola för alla och elevassistentens roll

I och med införandet av 1980 års läroplan så myntades begreppet En skola för alla, som gav uttryck för en politisk vision där den obligatoriska skolan skall välkomna alla barn och ungdomar och där utbildningen är anpassad efter individuella behov. I praktiken innebar det att barn med särskilda behov skulle integreras i den ordinarie verksamhet…

Läs mer

Trevlig Midsommar

Socialdemokraterna på Tjörn önskar er alla en trevlig midsommar! Vi vill även att ni är försiktiga under den rådande pandemi och vi uppmanar alla att hålla den fysiska distansen till varandra när ni träffas. Vi rekommenderar att att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig undviker att träffa andra!   

Läs mer
facebook Twitter Email