Angående förslagen om ny skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och “Björn på Tjörn” står fast vid målet att Hela Tjörn ska leva och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt Inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige för ett år sedan. ÅK 4 – 9: 2 skol nav ett i Häggvall och ett i Bleket med fullskaliga idrottshallar och lokaler för skapande kulturverksamhet med scen, såväl för…

Läs mer

Tjörn Kuriren nummer 2, 2021

Läs Tjörn Kuriren nummer 2, 2021 genom att klicka på denna länk …

Läs mer

Våra barn behöver en skola med framförhållning

Föreställ dig att du skall planera din familj ekonomi – men du vet inte vad du kommer ha i lön och du vet inte hur mycket din bostad kommer att kosta i månaden. Du vet inte ens var du kommer bo. Det är just den situation som vår skolförvaltning befinner sig i just nu. Utan…

Läs mer

Världens bästa äldreomsorg på Tjörn!

I kommande nummer av Tjörnkuriren inleds en serie om Världens bästa äldreomsorg på Tjörn! För att ta del av era tankar om hur denna äldreomsorg skulle kunna se ut, ber vi er nu komma med inspel. Vi har alla säkert kommit i kontakt med äldreomsorgen på Tjörn genom nära anhörig; farmor, farfar, syster, bror eller…

Läs mer

Rapport från en regionpolitiker!

Vi har i dagarna debatterat regionens budget för 2022. Vi socialdemokrater vill lägga drygt en miljard extra till vården, utöver budgetuppräkning till följd av att kostnaderna ökar för vården på samma sätt som i övriga samhället. I vårt budgetförslag lägger vi dessutom totalt 800 miljoner till höjda vårdlöner, utöver de centrala avtalen, för att lönerna…

Läs mer

Vi går till val på att stärka den öppna folkkyrkan.

En del menar att inte politiska partier bör ställa upp i kyrkovalen. Partierna har medlemmar som inte är tillräckligt kyrkliga och borde då stå utanför ett deltagande. Dessa oroande tecken i samhällsdebatten gör sig speciellt högljudda i valtider. Enligt dessa borde de kyrkliga uppdragen endast vara till för de som är riktigt troende. I valdebatter…

Läs mer
facebook Twitter Email