Klimatpolitik

I många familjer under helgerna, har säkert vädret varit ett ämne för diskussion. Varför har det inte kommit någon snö och varför är det fortfarande så milt ute? Vissa glädjas över faktumet, andra bävar inför svaret och vissa bryr sig inte ens. Men det är ett faktum att vädret inte är som det var förut,…

Läs mer

Välkommen på digitalt medlemsmöte!

Tisdagen den 19 januari klockan 19.00, via ZOOM

Kvällens tema är kommunikation, sociala medier och budskap. Inbjuden gäst är Dennis Jeryd Kanslichef, Socialdemokratiska kansliet, Västra Götalandsregionen. På programmet: Dennis kommer att inleda för att starta en diskussion på kvällens tema. Rapport om läget i kommunen Övriga aktuella politiska frågor Detta medlemsmöte hålls på grund av den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och…

Läs mer

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

En grupp som sällan uppmärksammas är de människors som tillhör någon av de personkretsar som går under lagen om stöd och service. LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt…

Läs mer

Det är era röster som räknas

Socialdemokraterna är, och har alltid varit, arbetarnas parti. Innebörden av detta är att vi vill ta tillvara på individens intressen genom vår politik. Vi vill att alla människor skall känna sig jämlika, rättvist behandlade och ha en känsla av att deras intressen blir tillvaratagna och deras röster blir hörda. Detta är en av anledningarna till…

Läs mer

Medborgarlöfte för Tjörn 2021

Medborgarlöfte är årliga löften som tagits fram av kommun och polis i Stenungsund, Orust och Tjörn. Genom intervju med ca 2000 personer i kommunerna har det framgått att det är buskörning och droganvändning som skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Polisen har lovat att under minst 15 tillfällen skapa riktade insatser mot droger och trafik i de…

Läs mer

Våga fråga

I år är en annorlunda jul för många. Många kan inte besöka släktingar som de brukar utan är isolerade i hemmet. Många har förlorat någon anhörig och kanske sina arbeten eller är oroliga för att göra det, och den psykiska ohälsan riskerar att öka. Den långa isoleringen har tärt på många som upplever ett ökat…

Läs mer
facebook Twitter Email