Detta vill Socialdemokraterna då det gäller framtidens skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna vill: Göra två skolnav, ett på Häggvallsskolan och ett på Bleketskolan för åk 4 – 9. Detta ger tillräckligt många elever för att kunna erbjuda allt det som läroplanen föreskriver för mellan och högstadiet. Göra skolorna i: Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Myggenäs och Fridas Hage till lågstadieskolor med följande: Förskoleklass – åk 3. Komplettering med…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 6 oktober klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 1 december därefter gör vi ett uppehåll över jul och nyår. Har du har frågor…

Läs mer

Det föräldraförsäkringssystem Sverige har är unikt

Föräldraförsäkringen är en bidragande faktor, tillsammans med förskola och barnbidrag, till att Sverige kommit längre i jämställdhetsarbetet än andra länder. Det har varit en lång väg från 1974 då ca 500 pappor (0,5 procent) tog ut föräldrapenning. Det system Sverige har är unikt och är både generöst samt flexibelt. Föräldraförsäkringen har bidragit till att underlätta…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 28 september klockan 19.00, i Humlans lokaler eller via ZOOM för den som hellre vill det!

KVÄLLENS HUVUDTEMA ÄR VÅLD I NÅRA RELATIONER Hur har kvinnor och barn påverkats i vårt närområde under pandemin? Har man kunnat se en ökning av de som behövt hjälp eller en förändring gällande de hjälpinsatser som behövts? Har resurserna funnits för att möta de behov som funnits och hur ser situationen ut just nu?  För…

Läs mer

Psykiska ohälsan en av vår tids största folkhälsoutmaningar

Den 7 september släpptes boken ”For a better day” som sammanställt berättelser från barn och unga som fått svara på frågan om sina upplevelser kring psykisk ohälsa och vad de behöver för att kunna känna hopp om en bättre framtid. Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, men även för oss en…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 22 september klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 1 december därefter gör vi ett uppehåll över jul och nyår. Har du har frågor…

Läs mer
facebook Twitter Email