Vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn

På kommunfullmäktigemötet den 10 december beslöt Tjörns kommunfullmäktige att höja VA-taxan med 15 %. Tjörns kommun har redan en av de högsta VA-taxorna i landet och efter denna höjning är vi definitivt dyrast i Sverige inom VA-området. Man kan med fog fråga sig varför vi Socialdemokrater sa JA till denna taxehöjning? Svaret är enkelt hade…

Läs mer

Gymnasieskolan och yrkesutbildningar

 Vi har under detta året sett hur samhället kraftsamlar och hur människor gjort solidariska uppoffringar för andra. En av de grupper som förtjänas att lyftas fram är eleverna, lärarna och all övrig personal inom den svenska gymnasieskolan. Medborgare i Sverige har många anledningar, att vara stolta över vår gymnasieskola – men likaså finns det brister…

Läs mer

Tankar kring skolhälsovården i Västra Götaland

Vi vet idag att våra barn och ungdomar lever under en stor mental press. Denna press kommer både från familj, skolkamrater och samhälle. Vi vet att detta påverkar skolresultatet men inte minst deras goda liv, där livet skall vara en dans på rosor. Vi har idag ungdomar som skär sig, går i självmordstankar och då…

Läs mer

Tjörn Kuriren nummer 4, 2020

Läs Tjörn Kuriren nummer 4, 2020 genom att klicka på denna länk …

Läs mer

Tjörn behöver ett nytt handlingskraftigt politiskt styre

Ett slitet citat från vår tidigare statsminister Olof Palme var, Politik, det är att vilja något. Från min numera ”läktarhorisont” undrar jag, vad vill det politiska styret på Tjörn? Det är många partier som är med och styr så det borde finnas många politiska idéer som kan föra Tjörn in i framtiden. Det är M,…

Läs mer

Snällhet föder snällhet

Jag tror att snällhet föder snällhet, att hänsyn föder hänsyn. Jag tror också att omtanke föder omtanke. och jag är övertygad om respekt föder respekt. Att snällhet föder snällhet har till och med forskningen kommit fram till! De har i många år sökt svaret på varför vissa team får de bästa resultaten i världen och fann att…

Läs mer
facebook Twitter Email