Ordförande har ordet

Den 1 oktober beslöt den politiska kommunledningen att sparka vår kommunchef Ann-Britt Svedberg. Ann-Britt hade arbetat 3,5 år som kommunchef och hennes situation hade blivit allt mer ohållbar under tiden efter valet 2018.Den politiska ledningen på Tjörn bestående av Liberaler och Sverigedemokrater har skapat en arbetsmiljö i kommunledningen som gör kommunchefs arbetet omöjligt för vem…

Läs mer

Ordförande har ordet

Nu har hösten kommit och fortfarande håller Corona-pandemin världen i sitt grepp.Sveriges strategi att försöka lita på människors omdöme verkar ha visat siglyckosam. Omvärlden som har stängt ner sina samhällen ser ut att få tillbaka smittan nu när man öppnar upp igen.Corona-pandemin har verkligen tagit fram det bästa och det sämsta hos såväl invånare, politiker…

Läs mer

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Nu stärker vi sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Vi höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till…

Läs mer

Ordförande har ordet

Innan sommaren togs det en ny budget för Tjörns kommun med minsta möjliga marginal. Budgeten som antogs innebär nya besparingar för Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognosen visar ett underskott för innevarande år 2020 för Barn- och utbildningsnämnden på 4,7 miljoner kronor. Samtidigt visar VA-verksamheten ett kraftigt…

Läs mer

Vem styr Tjörns kommun?

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; ”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens begäran.” Beslutet togs efter en lång debatt i kommunfullmäktige, där vi från Socialdemokraterna ville att beslutet skulle vänta tills vi tagit ett inriktningsbeslut om hur framtidens skolstruktur skulle se ut. Dessutom påpekade vi den olämpliga tomten som…

Läs mer

Budget på Tjörn antogs med minsta möjliga marginal

Vi Socialdemokrater kan konstatera att det svartgrönblå budgetförslag inför 2021 inte ger varken Barn- och utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en oförändrad verksamhet utan måste genomföra betydande besparingar om man vill hålla sig inom de ” svartgrönblå” budgetramarna. Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognosen visar ett underskott för innevarande år 2020…

Läs mer
facebook Twitter Email