Vem styr Tjörns kommun?

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;

”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens begäran.”

Beslutet togs efter en lång debatt i kommunfullmäktige, där vi från Socialdemokraterna ville att beslutet skulle vänta tills vi tagit ett inriktningsbeslut om hur framtidens skolstruktur skulle se ut. Dessutom påpekade vi den olämpliga tomten som man avsåg att bygga på.

Hur som helst fick vi böja oss för det beslut som Tjörns kommunfullmäktige tog.

Under vintern 2019/2020 fick vi på informella vägar reda på att projektet verkade vara stoppat. För att få reda på hur det var med detta beslöt vi oss att ställa en interpellation till Tjörns Bostads AB´s styrelse ordförande Magne Hallberg (KD).

Frågorna fick på senaste kommunfullmäktige svar.

1. Vad är nuläget i detta projekt?

Projekteringen av förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.

2. Hur mycket pengar har kommunen och dess bolag lagt ut till dags datum i kostnader för projektering?

TBAB har idag kostnader på ca 850 000 kr.

3. Vem betalar dessa kostnader?

Blir det byggnation hamnar det på hyran. Blir det ingen byggnation faktureras kommunen dessa kostnader.

Man skulle ju kunna vara glad att man äntligen lyssnat på våra invändningar mot projektet men frågan är vem som tog detta beslut?

I den efterföljande debatten sa Martin Johansen (L) att ett beslut i kommunfullmäktige inte kan ändras av någon annan än just kommunfullmäktige och att beslutet om att projektet skall stoppas har hanterats formellt fel. På följdfrågan om vem eller vilka som tagit beslutet att stoppa bygget kunde eller ville ingen i kommunfullmäktige svara på.

I salen fanns barn- och utbildningens nämndens ordförande Gunnemar Olsson (L), och som sagt kommunalrådet och Tjörns Bostads AB´s ordförande. Ingen av dessa kunde svara på vem som tagit beslutet att överpröva kommunfullmäktiges beslut.

Att lägga ut 850 000 kronor på ett projekt som inte blir av är ett enormt slöseri med kommunens pengar, detta är tyvärr bara ett av flera bevis på det destruktiva informella beslutsfattandet i dagens kommunala ledning på Tjörn.

Tjörns kommun behöver politiska beslut som fattas i öppna och demokratiska organ och inte minst politiker som vågar stå för de beslut som de fattar. 

facebook Twitter Email