Budget på Tjörn antogs med minsta möjliga marginal

Vi Socialdemokrater kan konstatera att det svartgrönblå budgetförslag inför 2021 inte ger varken Barn- och utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en oförändrad verksamhet utan måste genomföra betydande besparingar om man vill hålla sig inom de ” svartgrönblå” budgetramarna.

Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognosen visar ett underskott för innevarande år 2020 för Barn- och utbildningsnämnden på 4,7 miljoner kronor. Samtidigt visar VA-verksamheten ett kraftigt underskott även för 2020. Detta kan på grund av tidigare års underskott inte hanteras av VA-kollektivet vilket gör att skattekollektivet får betala för detta underskott.

I det ” svartgrönblå” finns inga åtgärder för att hantera vare sig 2020:års underskott eller åtgärder för att komma i balans inom VA-verksamheten. Sammantaget innebär detta att det ” svartgrönblå” budgetförslaget är kraftigt underfinansierat och ytterligare besparingar är att vänta inom den kommunala kärnverksamheten. Detta trots att detta budgetförslag bygger på en skattehöjning med minst 25 öre för 2021.

Vi kan också konstatera att detta budgetförslag gick igenom med minsta möjliga marginal, röstsiffrorna 21-20 innebar att förslaget helt vilar på Sverigedemokraternas stöd.

Det var också sorgligt att studera att den grönblåa minoriteten på sittande möte från kommunfullmäktiges talarstol förhandlade öppet med (SD) för att säkerställa deras stöd i den avgörande omröstningen kring budgeten.

Tjörns kommunfullmäktige har nu antaget en svartgrönblå budget. Vad mer behöver nu kompromissas om med (SD) för att även hösten skattehöjning skall röstas igenom?

I Socialdemokraternas budgetförslag prioriteras Barn- och utbildning och Socialas verksamhet före andra kommunala åtagande vilket gör att vi kan med en oförändrad skatt kan säkerställa satsningar inom dessa kommunala kärnverksamheter. Samtidigt föreslår vi kraftfulla åtgärder för att bringa VA-verksamheten i ekonomisk balans.

Benny Halldin (S)

facebook Twitter Email