Ordförande har ordet

Innan sommaren togs det en ny budget för Tjörns kommun med minsta möjliga marginal. Budgeten som antogs innebär nya besparingar för Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognosen visar ett underskott för innevarande år 2020 för Barn- och utbildningsnämnden på 4,7 miljoner kronor. Samtidigt visar VA-verksamheten ett kraftigt underskott även för 2020.

I det ” svartgrönblå” finns inga åtgärder för att hantera vare sig 2020:års underskott eller åtgärder för att komma i balans inom VA-verksamheten. Sammantaget innebär detta att det ” svartgrönblå” budgetförslaget är kraftigt underfinansierat och ytterligare besparingar är att vänta inom den kommunala kärnverksamheten. Detta trots att detta budgetförslag bygger på en skattehöjning med minst 25 öre för 2021.

Det segrande budgetförslag gick igenom med minsta möjliga marginal, röstsiffrorna 21-20 innebar att förslaget helt vilar på Sverigedemokraternas stöd. Detta gör att man med fog kan kalla det en ”svartgrönblå” budget.

Det var också sorgligt att studera att den grönblåa minoriteten på sittande möte från kommunfullmäktiges talarstol förhandlade öppet med (SD) för att säkerställa deras stöd i den avgörande omröstningen kring budgeten.

Under hösten måste vi Socialdemokrater slåss för att försöka få kommunen att prioritera, skolan, äldreomsorgen och heltidsresan för vår personal. Kanske kan vi på så sätt ändra majoriteten i Tjörns kommun för en bättre politik.

Hälsar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

 • På grund av den rådande osäkerheten med Corona och med Folkhälsomyndighetens stränga rekommendationer kring offentliga
  arrangemang har vi tills vidare beslutat ställa in alla utåtriktade aktiviteter.
  Så fort detta ändras så återkommer vi med ny information om vilka aktiviteter som kan genomföras under hösten. Så håll utkik på vår hemsida saptjorn.se
 • Partiexpeditionen kommer att hålla öppet igen på måndagar klockan 18.00 – 19.00 från och med måndagen den 17 augusti.
  Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 
 • Seniormötena i Akademi de Tjörn för ”daglediga” (S)are och sympatisörer är inställda tillsvidare.
 • Vi har möjlighet att tillsätta en ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Nomineringarna till valberedningen Maud Hultberg, 0761895204 alt. maud.ingegerd@gmail.com senast den 21 augusti.
 • Nästa kommunfullmäktigemöte blir torsdagen den 27 augusti.
  Detta är ett extra möte för att behandla motioner m.m.
  Välkomna till kommunhuset i Skärhamn eller titta och lyssna via www.tjorn.se
 • Hösten innebär studier och vi startar upp med en studiecirkel kring kommunens översiktsplan. Första träffen är måndagen den 31 augusti klockan 19.00 i Humlan. Anmäl ert intresse till Rikard Larsson, larssonrikard@yahoo.se.
 • Nästkommande medlemsmöte är planerat till tisdagen den 22 september klockan 19.00. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.
 • Vi planerar en oktoberfest lördagen den 10 oktober för att veta hur många som är intresserade att komma skulle vi vilja ha in preliminär anmälan till Anette Johannesen, albert.johansson0@gmail.com under augusti månad.

Varmt välkomna att delta i de olika evenemangen!

facebook Twitter Email