”Svenska kyrkan Tjörn är något att vara stolt över!”

Intervju med Mikael Pettersson ledamot av kyrkorådet och Stenkyrka församlingsråd och kandidat till kyrkofullmäktige.
  • Jag tycker att man kan vara stolt över det kyrkliga arbetet här på Tjörn och det är roligt att få vara en del i detta. Över tiden har det gjorts mycket för att det ska bli en öppnare och mer välkomnande kyrka för alla. Det är ett arbete som är viktigt att fortsätta med, säger Mikael.

Hur ska det fortsätta?

  • Det finns krafter i samhället som inte vill främja öppenhet och tolerans. Detta måste vi arbeta mot så nu när det viktigt att alla som kan röstar i kyrkovalet. Det viktigaste är att människor kommer till tro och känner sig välkomna till kyrkan oavsett vilken relation de har till Jesus. Därför är det viktigt att fortsätta att utveckla det arbete som pågår med olika typer av gudstjänster och andakter t.ex vissa lite enklare, vissa med mer musik, olika dagar, olika tider och samtalskvällar. Ungdomsverksamheten är också en viktig del att satsa på.

Svenska kyrkan Tjörn har ju prioriterat ungdomsverksamheten i sin verksamhet. Hur kan man gå vidare där?

  • Under mandatperioden har vi arbetet med ett ungdomsprojekt och nu har vi gått vidare med att inrätta en ny tjänst som ungdomspedagog och från den tjänsten hoppas vi kunna få en hel del nya ungdomar att bli aktiva i kyrkans ungdomsverksamhet och att en större del av konfirmanderna vill fortsätta inom kyrkan. Kanske är mer av sång och musik en väg in i kyrkan?

Jag tror, att en framtida stark kyrka behöver ett stort mått av socialt engagemang, där människovärde och naturvärden förenas och värnas, som en del i det kristna budskapet, avslutar Mikael

facebook Twitter Email