Kyrkovalet är viktigt för alla, även för dig som inte är kristen

Sverige är ett land där religion har väldigt olika stor betydelse i människors liv. En del går i kyrkan varje söndag medan andra ser sig som kristna utan att aktivt praktisera religionen.

För en del är kyrkan något man bara besöker då man inbjudits till dop eller bröllop. Vi har även de som tillhör en annan religion, som till exempel judendom eller islam, samt de som inte tror på någon gud alls.

Så det kanske är flera som inte är kristna som ställer sig frågande till kyrkovalen. Varför skall man över huvud taget bry sig om kyrkovalet om man är ateist eller muslim?

Som det ser ur idag så har kyrkan och dess verksamhet fortfarande en stor och viktig roll i samhället. Förutom att erbjuda en trygg plats för de kristna att samlas så erbjuder de överallt omfattande stöd och hjälp både till de som tillhör, och även till de som står utanför, den egna religionen.

Mycket hjälparbete när det kommer till flyktingar, ensamkommande och andra nyanlända står kyrkan för. I många kommuner samlar de in och delar ut kläder och förnödenheter, erbjuder språkcafé, läxhjälp och kontaktpersoner för att underlätta att komma in i det svenska samhället.

Det är också ofta kyrkan som erbjuder stödverksamheter för barn som lever i utsatta situationer som till exempel med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. I flera kommuner finns också stödgrupper för barn där någon i familjen avlidit.

Att kyrkan hjälper de fattiga och utsatta är kanske något av det man förknippar deras verksamhet mest med, men även lättillgängligt samtalsstöd för den som hamnat i någon form av kris i livet är något som kyrkan ofta kan erbjuda med mycket kortare väntetider än inom psykiatrin.

Precis som Socialdemokraterna vill kyrkan finnas där för invånarna genom hela livet, vad som än händer och erbjuda ett skyddsnät för de som är utsatta. Oavsett om det är att erbjuda en plats att träffas för nyblivna föräldrar, att erbjuda hjälp vid våld i nära relationer eller vid dödsfall eller att finnas som stöd för ensamma äldre.

Oavsett vilken religion man tillhör, eller om man saknar religion, så kan vi nog alla enas om att det arbete som kyrkan bedriver i Sverige är oerhört viktigt och därför är det också av stor vikt att våra värden och vår ideologi också kan speglas i de som styr för att kyrkans arbete skall fortsätta värna om samhällets utsatta och de som befinner sig i kris.

Av den anledning så uppmanas alla som är röstberättigade medlemmar i kyrkan, även den som inte känner sig ha något att göra med kyrkan, att rösta i Kyrkovalet den 19 september 2021.

facebook Twitter Email