Vår socialdemokratiska kyrkopolitik

Intervju med Ann-Mari Broberg, ordförande i Kyrkorådet och kandidat till Kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat och kandidat till Stiftsfullmäktige samt Kyrkomötet.
  • Vi, som är socialdemokrater och är engagerade i Svenska kyrkan, vilar vårt engagemang, dels på en religiös övertygelse kring Jesu Kristi lära, dels villigheten att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och utveckla en kyrka som är relevant både i tradition och förnyelse. För enskilda personer, hos oss som kandiderar för socialdemokraterna, kan balansen mellan dessa två delar skifta. Men gemensamt är att vi ställer upp för Svenska kyrkan!

Vad menar du med balansen?

  • Jo, vissa av oss är djupt religiösa, andra mindre. Precis som i samhället i övrigt måste båda dessa grupper kunna rymmas och då vilar det ett stort ansvar hos förtroendevalda, anställda och medlemmar att kyrkan kan välkomna alla. Tillsammans ska man verka så att kyrkan kan sprida det glada budskap som evangelium är.

En öppen och välkomnande folkkyrka säger (S) att ni vill medverka till. Vad menas med det?

  • Det innebär att alla ska känna sig välkomna, dörrar ska vara öppna, inte stängda. Kyrkan ska vara enkel att nå och tillgängligheten i ceremonier och annan verksamhet uppmuntras. Du ska känna dig lika välkommen som sökande, tvivlande som troende, under livets olika skeden.  
    Därför blir också kyrkan och kyrkans lokaler en kulturell mötesplats där människors ideella verksamhet kan stimuleras och rum som vi människor kan växa och utvecklas i

Hur ska kyrkan arbeta för alla människors lika värde?

  • Ett starkt socialt engagemang är en viktig del tillsammans med att kyrkan finnas där människor är i behov av hjälp, där människovärde kränks. Den svenska samhällsmodellen bygger på solidaritet och ett starkt folkrörelseengagemang. Där välfärden inte räcker till ska Svenska kyrkan i enlighet med evangeliet i handling också bidra till upprättelse och rättvisa, och att göra kyrkan till ett föredöme i miljökampen, där både klimatet och schyssta villkor i arbetslivet står i centrum.
facebook Twitter Email