Välkomna till medlemsmöte med S-kvinnor

Söndagen den 27 september klockan 17.00, i Humlans lokaler eller via Zoom.

Förslag till dagordning Mötets öppnande 17.00 Fokusområde: Facklig samverkan och samverkan med skyddsombuden inom äldreomsorgen och övrig omsorg. Hur har sommaren varit? Nuläge? Samtal kring planering av samverkan framöver. Planering framåt: Bjuda in skyddsombud från skola och elevhälsa för samtal? Övriga frågor Mötet beräknas avslutas 19.00 Det är mycket viktigt att vi alla håller stort…

Läs mer

Granskning av könsfördelningen

En granskning av könsfördelningen gällande kvinnlig representation i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Det man får ta med i beaktningen när man gör en granskning som denna är att de olika partierna är olika stora samt har olika många medlemmar. Vissa partier har kanske helt enkelt inte lika många kvinnor bland de…

Läs mer

Välkomna till S-kvinnors medlemsmöte!

Fredagen den 12 juni klockan 17.00, i Humlans lokaler

Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!  Om du av någon anledning inte kan eller vill träffas i lokalen men ändå vill delta på medlemsmötet går det att delta via…

Läs mer

Att fly för livet och kämpa för en hel lön!

Är vi klara med jämställdheten nu? Välkomna att uppmärksamma Internationella kvinnodagen, 8 mars på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Öppet för alla! 8 mars har vi ett fantastisk evenemang som S-kvinnor satt ihop för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen på Fregatten, Dagen startar kl.9,30. Det är ett öppet möte så bjud in era vänner och bekanta….

Läs mer

Ny ordförande för S-kvinnor på Tjörn

I gårkväll var det årsmöte för Tjörns S-kvinnor och Rosalie Sanyang lämnade över ordförandeklubban till Emma Lennholm. Kommunals representant Marie-Louise Vendel var gäst och vi diskuterade livligt den för oss så viktiga heltidsresan.

Läs mer

Med små medel men med stort engagemang kan man göra skillnad!

Den 26 januari genomfördes en workshop med kvinnorna i det politiska partiet PDOIS i Gambia. Rosalie Sanynag från Socialdemokraterna på Tjörn, var en av ledarna och initiativtagarna och pengarna för arrangemanget hade samlats in av S-kvinnor Tjörn och I Göteborgsområdets S-kvinnodistrikt. Också på Socialdemokraternas medlemsmöten på Tjörn har lotter sålts till förmån för den här…

Läs mer
facebook Twitter Email