Välkomna till medlemsmöte för S-kvinnor Tjörn

Lördagen den 14 augusti klockan 17.00, hemma hos Rosalie

På dagordningen:

  • Mötets öppnande 17.00
  • 11 september – deltagande? beställa material?
  • Fortsatt arbete med Facebooks-sidan
  • Bjuda in till temakväll kring NPF – öppet för alla?
  • Valet i Gambia – Rosalie informerar
  • Övriga frågor
  • Mötets avslutande 19.00

Välkomna!

Emma Lennholm, ordförande

facebook Twitter Email