Vårdpersonalen måste prioriteras i budget!

Vi socialdemokrater tycker att det är hög tid att Västra Götalandsregionen lever upp till sitt mål, att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Ska regionen klara av att ge människor den vård de behöver och har rätt till krävs att vi har tillräckligt med kvalificerad personal som kan och vill jobba i regionen. Då krävs det mer än att ge alla eller det stora flertalet av de runt 48 000 anställda i vården en applåd och klapp på axeln. Därför lägger vi socialdemokrater över 800 miljoner kronor till höjda grundlöner i vår budget. Vi ger därutöver vården ekonomiska möjligheter att klara av de höjda kostnader som väntar och löneökningar som avtalats centralt genom att ge full uppräkning av budget utifrån det index som Sveriges kommuner och regioner, SKR, räknat fram. Det gör att vår lönesatsning inte urholkas.

Det produceras ingen vård i korridorerna i residenset. Vi har förtroende för att personalen i vården är de som bäst vet hur vårdens pengar gör mest nytta. Vi för därför ut pengarna närmare patienter och personal. För Västra områdets del handlar det om nästan 340 miljoner kronor extra under nästa år, utöver lönesatsningen.

Vi socialdemokrater har inte mer pengar än den styrande moderatledda koalitionen. Men vi prioriterar annorlunda. Tack vare de historiskt stora satsningar som kommit – och kommer – från den socialdemokratiskt ledda regeringen finns det gott om pengar i regionens kassa. De tycker vi ska användas i första hand för regionens patienter och vårdpersonal. Det är därför vi kan satsa 1 miljard mera på vården och ytterligare drygt 800 miljoner på höjda grundlöner, jämfört med det moderatledda regionstyret.

För lite drygt ett år sedan lyckades vi, trots M-styrets motvilja, driva igenom att regionen ska ha en handlingsplan för hur vårdpersonalens löner på Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett och alla vårdinrättningar som regionen driver ska nå minst genomsnittet av vad man tjänar i andra regioner i landet. Att planen behövs råder det ingen tvekan om. Västra Götalandsregionen är arbetsgivare för 66 olika yrkesgrupper inom vården. 42 av dessa ligger under rikssnittet. Det är faktiskt en rejäl skämsnivå att landets näst största region har sådana siffror!

Men vackra ord betalar varken räkningar eller mat på bordet. Enligt regionens egna beräkningar kostar det 700 miljoner kronor att nå rikssnittet för alla yrkesgrupper. De 700 miljonerna lägger vi socialdemokrater i det budgetförslag som ska beslutas om den 1 december. Vi lägger därtill ytterligare 50 miljoner kronor i en särskild låglönepott, samt höjer regionens pott för att uppnå jämställda löner med 50 miljoner kronor. Hur pengarna ska fördelas ska inte politiker blanda sig i. Det ska ske i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, så som tågordningen är i den svenska modellen.

För oss socialdemokrater har vården och dess personal högsta prioritet. Visst är det synd att det inte är vi som styr?

Janette Olsson (S)
Oppositionsregionråd vice ordförande i regionens personalutskott

Kontaktuppgifter
Janette Olsson
janette.olsson@vgregion.se

facebook Twitter Email