Tankar kring skolhälsovården i Västra Götaland

Vi vet idag att våra barn och ungdomar lever under en stor mental press. Denna press kommer både från familj, skolkamrater och samhälle. Vi vet att detta påverkar skolresultatet men inte minst deras goda liv, där livet skall vara en dans på rosor. Vi har idag ungdomar som skär sig, går i självmordstankar och då skall vi inte prata om mobbing.

Det stora problemet är att vi vuxna inte är där när barn/ungdomar behöver oss.

Vi är två socialdemokrater från Bohuslän (Hans Strandberg och Annika Erlandsson) som har lagt ett förslag till regionen i Västsverige om att förstärka skolhälsovården. Skolhälsovården måste förstärkas och då inte som idag bara vara öppen några dagar i veckan utan vara närvarande varje dag/tim. då våra barn är i skolan. Vi vet att 60-70 % av alla sjukdomar som sjukvården idag tar emot beror på psykisk ohälsa och skall vi kunna möta detta måste vi börja tidigt.

Socialdemokraterna i regionen har lagt ett förslag på att tillsammans med samtliga kommuner i regionen (49 st.) ta initiativ till att förstärka elevhälsan.

Regionen har idag hand om sjukvården och där finns även psykvården och kommunerna har ansvar för skolan. Vi socialdemokrater är övertygande om att satsar vi under barnens yngre ålder blir det pengar över som vi kan använda till en utvecklad skolhälsovård. Detta förslag ligger just nu ute på olika remissinstanser och har än så länge bemötts positivt.

Hans Strandberg regionpolitiker för socialdemokraterna Tjörn.

facebook Twitter Email