Västtrafik en del av vår välfärd!

Utan en fungerande kollektivtrafik stannar Sverige. Låt oss fundera ett litet tag på vad som skulle hända om våra tåg, bussar, personfärjor, anropstyrda bilar m.m. inte skulle gå under en dag.

Hur många skulle komma till sina arbeten eller skolor. Om vi alla istället skulle ta privatbilen hur skulle då våra vägar se ut. Hur lång tid skulle det ta att åka över ex. Tjörnbron.

Som andra delar av välfärden så tänker vi inte så mycket på den när allt fungerar som det skall men när det krånglar inser vi dess betydelse.

Västra Götalands Regionens kollektivtrafikbolag är Västtrafik AB som årligen omsätter c:a 11 miljarder kronor årligen eller med några andra siffror. Västtrafik har under en dag:

  • 376 000 resenärer i den vanliga kollektivtrafiken

  • 7 000 resor med den anropsstyrda trafiken

  • 1 727 bussar, 112 tåg, 263 spårvagnar, 36 båtar

  • Fordonen kör ca 45 500 mil, ca 11,4 varv runt jorden

Det blir nästan 1 miljon resor varje dag året runt.

Men Västtrafik är inte bara ett viktigt välfärdsföretag för att binda ihop regionen och möjliggöra människors vardag, det är också ett viktigt redskap för vår gröna omställning.

Västtrafiks koldioxidutsläpp per personkilometer har under 2023 minskat med 71 procent jämfört med 2006. Detta genom en mycket snabb elektrifiering av bussar och nu också båttrafiken. För Västtrafik körde förra året 474 elektrifierade stads- och tätortsbussar.

Men vi måste göra mer senast år 2030 är målet att alla stads- och tätortsbussar skall vara elektrifierade, vilket är cirka 750 bussar.

Som Socialdemokrater är det extra viktigt att både kunna slå vakt om vår gemensamma välfärd och ständigt kunna lyfta blicken för att utveckla den inför framtiden.

Benny Halldin, (S) ledamot i kommunfullmäktige och Regionfullmäktige samt ledamot i styrelsen för Västtrafik AB.

facebook Twitter Email