Arbetande män och kvinnor får Sverige att gå runt – det är vi tacksamma för.

Under det senaste året har sjukvården varit den fråga som väljarna anser är det viktigaste politiska frågan. Det är inte så konstigt och för S har frågan alltid varit aktuell eftersom vårt parti utgår ifrån att när individen är som svagast måste samhället vara som starkast.

Det är därför sjukvården alltid varit viktig för oss. Inom ramen för Januariavtalet som varade fram tills nyligen, har S prioriterat en plan för hur vårdköerna ska minska, en utredning om en primärvårdsreform som ska utveckla tillgängligheten och särskilda satsningar inom cancer – förlossnings – och ambulanssjukvård.

Några av de tongivande vallöften från S återfinns i JA – krafttag mot den psykiska ohälsan och omfattande nya resurser till sjukvården. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt, mest bland unga, och är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Stora insatser krävs för att vända utvecklingen i form av en utbyggd vård och bättre förmåga att tidigt identifiera samt möta patienter med åtgärder.

Välfärden har förstärkts med miljarder, speciellt under coronapandemin då kommuner och regioner fick uppemot 61 miljarder och under 2021 förväntas de få 44 miljarder. Det här är pengar som regioner och kommuner får för att stärka vården utifrån de utmaningar som den specifika regionen eller kommunen har. Det är därför upprörande att kommuner och regioner i Sverige väljer att använda pengarna för att sänka skatten eller fylla hål i den kommunala budget när statsbidragen enligt oss bör gå till fler kollegor, kompetensutveckling och höjda löner.

De ökade statsbidragen handlar inte om att den S-ledda regeringen älskar att dela ut skattepengar. De ökade statsbidragen delas ut eftersom de behövs. Ingen annan anledning. En stark välfärd är central för att lyckas minska klyftorna, såväl de ekonomiska klyftorna som hälsoklyftorna mellan stad och landsbygd, stadsdelar och i samhället.

Trots en regeringskris får Sveriges arbetande män och kvinnor Sverige att gå runt – det är vi tacksamma för.  

facebook Twitter Email