Vad behöver Tjörns kommun för Budget 2023?

Sveriges ekonomiska läge är tufft och vi har i Stockholm fått en höger regering som vare sig bryr sig om miljö eller välfärd.

Vi på Tjörn måste ändå göra vad som vi kan för att skydda och utveckla vår kommun. Vad Tjörn behöver är en kraftfull satsning för att bryta de skadliga besparingarna inom skolan. Äldreomsorgen behöver nya resurser och målet om Världens bästa äldreomsorg skall på Tjörn gå från löften till konkreta åtgärder.

Vi har samtidigt stora investeringsbehov. En upprustning av Bleketskolan, satsning på hyresrätter, ett nytt äldreboende är bara några av de investeringar vi måste våga ta beslut om och starta arbetet med.

Genom att besluta om en offensiv budget som både stärker vår gemensamma välfärd och investerar för framtiden så hjälper vi till att ta oss ur denna lågkonjunktur.

Tjörns kommun har också råd att satsa. 2020 blev överskottet 55,7 miljoner och 2021 hela 92 miljoner, prognosen för 2022 visar ett överskott på 107 miljoner. Detta sammantaget ett överskott på mer än 250 miljoner kronor under de tre senaste åren. Så visst har vi råd om bara viljan finns.

Tjörns Socialdemokrater har tillsammans med Kristdemokraterna lagt en budget som vågar satsa på framtiden. Tyvärr har Kommunfullmäktige röstat ned denna och antagit en budget med nya besparingar för skolan och äldreomsorgen. En budget som inte heller genomför viktiga investeringar m.a.o. en som inte vill något annat än att spara pengar kosta vad det kosta vill.

Men vi i (S) lovar att göra vad vi kan för att med en kraftfull oppositionspolitik visa på det skadliga i den besparingsbudget som nu Liberalerna på Tjörn tagit fram. Visa på alternativen och försöka skapa majoritet för konkreta förbättringar.

facebook Twitter Email