Tjörns skolor har gått från toppen till botten i skolrankningen i Sverige

Varför har Tjörns skolor gått från toppen till botten i skolrankningen i Sverige?

Svaret är enkelt! Vi har under flera år haft partier som styrt kommunen utan att vilja satsa på skolan. Moderater, centerpartister och liberaler bär huvudansvaret. Men på senare år har också Miljöpartiet, Tjörnpartiet, och Sverigedemokraterna sällat sig till skaran.

Vi sa före höstens val att vi vill stärka skolan. Det säger vi nu också. Därför föreslog vi:

  • 16,7 milj. kr mer i vårt förslag till budget 2023  
  • Vi gör det för vi vet att det behövs mer personal inom förskola och skola.  

Sparåtgärder 2019 – ett dråpslag mot Tjörns skolbarn!

Det stora sparbetinget år 2019 om 31,5 milj. kr innebar att ca 60 tjänster försvann. Konsekvenserna blev bl.a:

* Större barngrupper i förskola och fritidshem.

* Färre elevassistenter i klasserna.

* Större klasstorlekar.   

Socialdemokraterna kan inte acceptera att elever går ur grundskolan utan fullständiga betyg. De siffror vi nu ser över antalet icke godkända är inte bara alarmerande, de är skandalösa!  Att våra barn, under sin skoltid, inte har fått det stöd och hjälp som de behövt.

Starta en familjecentral på Tjörn

Socialdemokraterna vill satsa mer på det förebyggande arbetet för att undvika att våra barn och ungdomar hamnar i drogmissbruk och psykisk ohälsa. I dagens samhälle ”hårdnar” klimatet och det gäller att stoppa dessa tendenser i tid. Det är en mycket viktig satsning som behöver göras omgående. Vi vill starta en familjecentral med öppen förskola i Kållekärr under 2023. Tjörn är en av få kommuner som saknar en familjecentral.

Starta byggnationen för framtidens skola på Tjörn – NU!

Den fysiska miljön, både inne och ute, på våra förskolor och skolor har en stor betydelse för ett bra lärande och trivsel. En tydlig investeringsplan där det klart framgår vilka åtgärder som skall göras var och när behöver upprättas. Den framtida skolstrukturen, var och hur våra skolor skall placeras, organiseras och se ut, har stötts och blötts under två mandatperioder utan att ha resulterat i verkställighet. Oavsett vilket beslut som kommer att gälla och från när så måste vi se till att de barn och den personal som befinner sig i skolan nu får bra förutsättningar. Skolan pågår här och nu. Vi vill skapa en skola dit alla kommer med glädje och framtidstro. Våra barn är framtiden och det är vår uppgift och skyldighet att ge dem förutsättningar så att de själva kan skapa sig en bra framtid.

facebook Twitter Email