Fast omsorgskontakt

Ofta har människor med hemtjänst komplexa och sammansatta behov. Det innebär att de får kvalificerade insatser från såväl kommunal som regional hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Det är ofta äldre personer över 65 år som har hemtjänst, men även yngre personer som till exempel fått en stroke kan vara i behov av hemtjänst.

Många av de insatser som hemtjänsten ger sker i det egna hemmet och är ofta av intim karaktär. Då är det helt normalt att man vill känna igen den man möter i dörren.

Något som också är nödvändigt för att kunna bygga upp en förtroendefull relation. Vi vet dessutom att hemtjänsten i dag präglas av en hög personalkontinuitet, vilket inte bidrar till att bygga upp den förtroendefulla relation som är så viktig i arbetet. 

Den socialdemokratiska regeringen har därför den 1 juli i år infört något som kallas en fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Det var ett vallöfte från oss Socialdemokrater 2018 som nu har blivit verklighet. Det innebär att alla som har hemtjänst ska tilldelas en namngiven person för att hålla ihop omsorgen och fungera som ”spindeln i nätet” kring den äldre.

Omsorgskontakten har ett utökat ansvar för planering och genomförande av insatserna i hemtjänsten, vilket underlättar för såväl omsorgstagaren, de anhöriga och personalen.

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser genomförs. Men vi nöjer oss inte där. Nästa år skall dessutom den namngivna omsorgskontakten vara en utbildad undersköterska för att ytterligare stärka tryggheten för den enskilda.

facebook Twitter Email