Psykiska ohälsan en av vår tids största folkhälsoutmaningar

Den 7 september släpptes boken ”For a better day” som sammanställt berättelser från barn och unga som fått svara på frågan om sina upplevelser kring psykisk ohälsa och vad de behöver för att kunna känna hopp om en bättre framtid.

Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, men även för oss en viktig jämlikhetsfråga.

  • För att kunna möta denna utmaning har den S-ledda regeringen
  • Fördubblat resurserna till psykisk hälsa och suicidprevention. Merparten har riktats till första linjens vård (elevhälsa, ungdomsmottagningar, BUP och primärvården).
  • Sedan förra året lanserat en riktad satsning för att kommuner och regioner skall arbeta med suicidprevention. Fler aktörer behöver ta fram handlingsprogram för att kunna ta ett helhetsgrepp kring frågan.
  • Påbörjat arbetet med en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Ett 20-tal myndigheter är involverade för att se till att vi minskar risken för unga som mår dåligt faller mellan stolarna och får vänta för länge på att få hjälp.
  • Förstärkt resurserna till civilsamhällesorganisationer som jobbar med att förebygga psykisk ohälsa och suicid (stödlinjer, chattverksamheter och samtalsgrupper).

Vi vet förstås att mer måste till och vi vill därför bland annat: 

  • Öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare än idag. 
  • Införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar. 
  • Motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.  

Den psykiska ohälsan är ett samhällsproblem och det kräver ett helt samhälles kraft för att komma åt det. Det räcker inte att ha en regering som satsar.

Vi behöver även en region som tar problemet på allvar, men framför allt en kommun som ser betydelsen av förebyggande insatser.  

facebook Twitter Email