Vad händer i Myggenäs och på östra Tjörn …… och vad borde hända?

Kom på en fika och prata med oss om Myggenäs och östra Tjörns utveckling!

Dag: Tisdagen 5 december
Tid: 19.00
Plats: Matsalen Myggenäs skola.

  • Hur vill du utveckla skolan /förskolan i Myggenäs
  • Hur är behovet av olika boendeformer för äldre?
  • Hur vill du att det ska byggas i Myggenäs och östra Tjörn, nu och i framtiden?
  • Tycker du att trafiksäkerheten är tillfredsställande?
  • Med mera, beroende på vad du vill ta upp!

Med din röst och dina förslag kan vi ta oss an problemen!

Välkommen hälsar vi socialdemokrater på östra Tjörn!

facebook Twitter Email