Övriga politiska inlägg

Fira 1 Maj digitalt med oss!

Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt! Årets första maj-firande blir ett digitalt firande mellan klockan 09.00 – 19.00.Centralt ifrån kommer du bland annat får höra tal från Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson.Regionalt blir det tal från Margot Wallström och Aylin Fazelian. Här i detta evenemanget…

Läs mer

Nu vill alla vara med!

Nu är det rekordtillströmning till arbetslöshetskassorna, sjukpenningen höjs och karensdagen tas bort, företagen vill ha bidrag och alla företagare får för lite från staten och oss skattebetalare. Moderaterna och KD vill ösa ännu mer pengar ut från statens kassa, 100 miljarder i månaden minst. Vi som ärligt betalat skatt, fackavgift och A-kassa i alla år,…

Läs mer

Fakta och förståelse eller spott och spe

Ja, man kan förhålla sig olika till varandra när man engagerar sig i politiken. Trots den helt unika Covid 19-situation som världen befinner sig så förnekar sig inte borgerliga politiker på Tjörn. Oppositionen på Tjörn, med Socialdemokraterna i spetsen, är helt och fullt inställda på att skapa rimliga förutsättningar för att fortsätta driva det politiska…

Läs mer

Så klarar vi att hålla Tjörn flytande under pandemin

Många på Tjörn är hårt drabbade av effekterna av Coronakrisen. Och fler är oroliga. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Tjörns kommun förbereder ett paket med lättnader för kommunens befolkning, föreningsliv och näringsliv. Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörn partiet lyfter gemensamt på alla stenar för…

Läs mer

Socialdemokraterna på Tjörn informerar om sin verksamhet med anledning av Corona!

Socialdemokraterna på Tjörn försöker vidta åtgärder för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet. Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Tänker du delta i någon av våra verksamheter var då noga med att hålla kolla på Socialdemokraterna på Tjörns hemsida kontinuerligt. Öppna möten där vi träffar allmänheten kommer inte att…

Läs mer

Tjörn – ett skolboksexmpel på en Orwellsk situation

Sverige är en representativ demokrati där makten fördelas baserat på invånarnas röster. Den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, Regeringsformen, inleds med meningen ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket” och innebär att de beslut som fattas på olika nivåer skall grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna. För att en demokrati skall…

Läs mer
facebook Twitter Email