Kraftfulla politiska initiativ från (S) som skulle göra skillnad!

I den svenska Trump-Busch inspirerade medievärlden sprids uppgifter om att socialdemokraterna saknar en politik.

Nedan kan vi visa verkligheten. Kraftfulla (S)-initiativ, som har presenterats och hade behövts för ett rättvisare Sverige. Dessa är bara ett urval, av alla, som gjorts under det första halvåret av 2023.

8 Juni       (S) varnar: SD och Regeringen måste få till en krisberedskapsplan för sommaren.    
7 juniSD blockerar etableringsjobben, (S) agerar för att få fler i arbete.
31 maj(S) kräver att regeringen agerar mot nyrekryteringen till gängen.
23 maj(S) vill att staten tar över ansvaret för den personliga assistansen
10 maj(S) synar regeringens budgetbluff: sämsta sedan 2007.
4 maj(S) kräver SD och regeringen att redovisa konsekvenserna av sänkt reduktionsplikt.
1 maj(S) vill ha gratis sommarlovsaktiviteter med lunch för barn.
27 april(S) föreslår en skuldakut för hushållen.
26 april(S) synar regeringens energibluff.
25 april(S) visar att arbetskraftsinvandringen ökar med SD och regeringens politik.
11 april(S) för fram minikrav för att skydda det svenska alkoholmonopolet.
3 april(S) agerar i riksdagen mot SD och regeringens klimatpolitik.
29 mars(S) presenterar initiativ för att ta kontroll över förskolemarknaden.
28 mars(S) kräver priskommission mot de höga matpriserna.
23 mars(S) kräver slopat tillståndskrav för trygghetskameror.
22 mars(S) föreslår Folkhemsel för lägre elpriser.
9 mars(S) ställer krav på regeringen att möta den ekonomiska krisen.
8 mars(S) uppmärksammar att SD och regeringens politik gynnar män med höga inkomster.
6 mars(S) agerar för att Sverige behöver kortare tillståndsprocesser för mer el.
21 feb(S) föreslår en särskild brottsofferlag.
21 feb(S) försöker motverka att skattepengar ska gå till islamistiska fundamentalister eller andra antidemokrater.
16 feb(S) förslår hur man kan snabba på utbyggnaden av vindkraft.
27 jan(S) söker motverka att regeringen lägger ned karensutredningen.
25 jan(S)-förslag för att öka elproduktionen och rädda svenska jobb.
20 jan(S) tar initiativ för brottsförebyggande insatser redan från fem års ålder
19 jan(S) agerar för att EU inte ska sätta löner i Sverige.
13 jan(S) el- och gasräkningsakut säger SD och regeringen nej till.
9 jan(S)-förslag om att ett nytt regemente bör inrättas i Kiruna.

Vill Du veta mer så gå in under www.socialdemokraterna.se och scrolla ned en  bit till rutan där det står ”visa alla nyheter”. Välkommen att ta del!

facebook Twitter Email