Tankar från ordförande

Ordförande har ordet

På Kommunfullmäktige mötet den 20 februari skedde ett antal intressanta saker. Trots alla våra försök att få en tillstånd ett bättre politiskt klimat och normala politiska spelregler i det kommunala arbetet har de styrande inte velat gå oss till mötes på någon betydelsefull punkt. I det läget valde vi att inte tillsätta någon (S) ledamot…

Läs mer

Ordförande har ordet

Minns vi förintelsen? Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag. Detta på 75-årsdagen av befrielsen av fångarna i Auschwitz. Det är vår uppgift att komma ihåg vår historia för att något sådant här fruktansvärt aldrig skall hända igen. När man tillåter sig att avhumanisera sina medmänniskor och likna dem med djur öppnas också vägen för…

Läs mer

Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag

Detta på 75-årsdagen av befrielsen av fångarna i Auschwitz. Det är vår uppgift att komma ihåg vår historia för att något sådant här fruktansvärt aldrig skall hända igen. När man tillåter sig att avhumanisera sina medmänniskor och likna dem med djur öppnas också vägen för att behandla sina medmänniskor därefter. Än kan överlevare från Auschwitz…

Läs mer

Ordförande har ordet

Under 2020 kommer den styrande minoriteten med hjälp av (SD) bland annat att:  Höja VA-taxan med över 10%.  Fortsätta neddragningarna i skolan.  Inte kunna erbjuda vår personal heltidstjänster. Allt är dock inte bara mörker. På senaste Barn- och Utbildningsnämnden sapolitikerna där NEJ till de budgetramar som Kommunfullmäktige fastställt och beslöt begära mer…

Läs mer

Ordförande har ordet

Den styrande minoritetens politik visar sig allt mer skadlig för Tjörns kommun. Besparingarna inom skolan har visat sig mer och mer destruktiv allt eftersom terminen gått. Tyvärr kommer inte 2020 att bli bättre om den beslutade budgeten skall genomföras. När Tjörns kommun brottas med stora problem så väljer den politiska kommunledningen att diskutera om visa…

Läs mer

En av demokratins bärande principer …..

En av demokratins bärande principer kan sammanfattas med orden ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.” I Tjörns kommun kränks tyvärr dessa principer regelmässigt. Nu senaste på kommunfullmäktiges möte vägrades Gert Kjellberg att ställa två motioner. Gun Alexandersson-Malm (L) och…

Läs mer
facebook Twitter Email