S-kvinnor

Vi S-kvinnor på Tjörn har två frågor i fokus:

  • Att lära oss mer om strategi för att kunna påverka med hjälp av Makthandboken.
  • Att värva fler kvinnor till socialdemokraterna på Tjörn för att kunna utveckla, inte avveckla, den svenska modellen och göra livet på Tjörn gott för alla som bor och verkar här.

Samt, förstås, som alltid är det viktigt för oss att finnas till för varandra som stöd och uppmuntran när det politiska arbetet eller vardagslivet dippar, som det kan göra ibland.

Intresserad av s-kvinnor?
Kontakta ordförande Rosalie Sanyang
Mobil: 073-7569687

facebook Twitter Email