Seniorer-Akademi de Tjörn

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Akademi de Tjörn, för daglediga socialdemokrater och sympatisörer.

Vi träffas onsdagen den 19 september klockan 14.00. Denna gång gör vi ett besök vid Elin Sundbergs ”villa Solfrid” för en visning och berättarstund om Elin Sundberg. Villa Solfrid, ligger i Sunna knappt 2 km nordost om Kyrkesund. Kommer du med bil så kör mot Kyrkesund. Ca 1,5 km efter ”Långekärrs korsväg”, mitt emot Skogsborgs busshållplats,…

Läs mer

Utrikesutskottets ordförande besökte Tjörn och Akademi de Tjörn

Utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forslund var på besök på Tjörn i idag. Han gjorde först ett arbetsplatsbesök i Wallhamn och därefter som föreläsare vid seniorgruppen Akademi de Tjörns onsdagssammanträde. På Wallhamn fick han information om hamnens aktuella problem och möjligheter där bl.a. problemen med tunneln vid tjörnbroarna och långtradarnas behov av höjd för passage genom tunneln. Som…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Kallelse/inbjudan till möte i Akademi de Tjörn, för daglediga socialdemokrater och sympatisörer

Nu börjar vi höstterminen. vi träffas i Humlan som vanligt varannan onsdag med start den 22 augusti klockan 14.00 , och vi håller på med våra träffar fram till och med den 12 december. Har du har frågor och funderingar om vår verksamhet så kan du kontakta jan-evert.halldin@telia.com Välkommen till stund med samvaro och förkovran      

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Kallelse/inbjudan till möte i Akademi de Tjörn, för daglediga socialdemokrater och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 30 maj klockan 14.00, då vi får besök av vår prisbelönta kock på äldreboendet Tubberödshus Ingela Brännehed, som talar om, och svarar på frågor, kring kost och hälsa för äldre, och om hur matstunden kan bli mer av en angenäm upplevelse på våra äldreboenden. Ingela blev 2017 utsedd till Årets seniorkock av White…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Akademi de Tjörn, för daglediga socialdemokrater och sympatisörer.

Onsdagen den 9 maj kommer vi att göra ett besök hos Valåsens äldreboende i Kållekärr, men vi träffas först i Humlan klockan 14.00  och kommer att ta oss upp till Valåsen gemensamt därifrån. Valåsen är ett demensboende som övergått i intraprenad sedan två år tillbaka. Vi får en beskrivning av verksamheten och Valåsens vision över en framtida utveckling. Anmälan om deltagande…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are! och sympatisörer

Akademi de Tjörn, för daglediga socialdemokrater och sympatisörer.

Vi träffas onsdagen den 2 maj klockan 14.00 i Humlan i Kållekärr och chefen för (AME) arbetsmarknadsenheten på Tjörn, Tor Haugen kommer och berättar om enhetens arbete och verksamhet. Tillfälle till att ställa frågor om AME;s verksamhet. Vi dricker en kopp kaffe och samtalar utan dagordning också. Därefter fortsätter vi att träffas i Humlan var fjortonde dag, tag gärna med dig någon…

Läs mer
facebook Twitter Email