Ann-Britt Svedberg får sluta som Tjörns kommunchef med omedelbar verkan

Jag skulle mycket hellre ha velat avpollettera de två kommunalråd som den blå-grön-svarta majoriteten valt, men det får jag överlåta åt kommuninnevånarna att göra i nästa val!

Majoriteten valde från första stund efter valet, konfrontation istället för samarbete över blocken. De tog båda kommunalrådsposterna och alla 3 presidieposterna i kommunstyrelsen, så vi i oppositionen har ju inte varit inblandade i ledningen av förvaltningarna den här mandatperioden.

De fortsatte med att göra polisanmälningar mot oss, som ytterligare vapen för att tysta oss detta ledde naturligtvis aldrig någonstans.  De gav oss skulden för det dåliga politiska klimatet!  Detta drog de in kommunchefen i, det har tärt hårt på henne har jag förstått.

På mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott i torsdags kom det upp ett förslag om att säga upp kommunchefen och att utse Kulturchefen Evike Sandor till tillförordnad chef.

Jag landade i att säga ja till sakfrågan. Inget skulle bli bättre av att söka strid för detta nu när vi ställs inför fullbordat faktum.  Det är kommunalråden som får ta ansvar för detta misslyckande. Det är min bedömning att vem som helst hade misslyckats med uppdraget som kommunalchef under de förutsättningar som de styrande partierna på Tjörn har skapat.

Sägs hon upp måste vi följa det avtal som finns vid uppsägning. Och vad gäller tillförordnade kommunchef så har Kulturchefen klarat det uppdraget tidigare på ett klanderfritt sätt, vad jag förstår.

Nu behöver vi dra lärdom av vad som ledde fram till detta misslyckande för att skapa bättre förutsättningar för nästa kommunchef.

Vi fortsätter också att både kräva av och ingå i samtal med de styrande politiska partierna om att börja bete sig mer normalt och transparent och mindre maktfullkomligt!

Rosalie Sanyang (S) oppositionsledare och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

facebook Twitter Email