Ordförande har ordet

2017-03-13

Så här i början av mars kan vi konstatera att våren verkligen är på väg. Solen värmer gott och dagar blir längre och längre.

 Inom kommunpolitiken är har budgetarbetet för 2018 startat. När vi tittar på verksamheterna är det framförallt Socialförvaltningen som dras med stora underskott. För 2016 var underskottet mot budget nästan 14 miljoner kronor. Majoriteten har insett vart det barkar och under året skjutet till 6 miljoner extra. Tyvärr måste man konstatera att det är för lite och för sent.

 Två oberoende konsultutredningar har visat att socialförvaltningens verksamhet skadas av för snäva budgetramar. Helt tydligt är att om vi ser 2016 års sociala verksamhet på Tjörn så hade (S) budgetalternativ varit långt mycket mer hållbart för såväl våra äldre som för våra skattebetalare än den borgerliga majoritetens oansvariga och oekonomiska politik.

 I budget 2017 har majoriteten inte tagit hänsyn till pris och löneökningar så nya stora underskott är att vänta. (S) kommer i vår budget verka för att socialförvaltningen får de ekonomiska möjligheterna de behöver för att utföra en vettig verksamhet.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

facebook Twitter Email