Ordförande har ordet

Jag hoppas alla haft en fin och vilsam sommar och med detta är redo för det spännande år som väntar oss. De kommande året innebär minst 2 val som vi skall vinna. Först den 17 september 2017 blir det val till kyrkans olika beslutande organ i Tjörns pastorat, Göteborgs stift och Kyrkomötet. Den 9 september 2018 blir det allmänna val till kommun, region och riksdag.

Vi behöver vara många om vi skall kunna hjälpas åt att vinna alla dessa val, det är mycket som står på spel och om vi inte alla hjälps åt kan vi vakna upp med att SD har ett avgörande inflytande i vår vardag.

På Tjörn går diskussionerna om ett nytt Kulturhus i Skärhamn vidare. (S) på Tjörn har självfallet inget emot satsningar på Kulturen, om vi har råd, men först måste skolan och äldreomsorgen ha rimliga förutsättningar för sitt arbete innan vi gör nya storslagna satsningar.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

facebook Twitter Email