Ordförande har ordet

Hösten har börjat med att vi firade demokratidagen den 11 september med en träff i Stenungsund. Vi fick lyssna på inspirerande tal och underhållning. Vi från Tjörn ansvarade bland annat för grillningen och det blev många korvar som vi bjöd på. Tyvärr hade vi ingen tur med vädret, men vi kunde med kort varsel flytta arrangemanget inomhus så det blev bra, förutom att vädret nog skrämde bort en del besökare.

Nu har vi även genomfört en valrörelse med avseende på kyrkovalet, där många jobbat hårt för att vi skall få en jämställd, inkluderande folkkyrka. Nu får vi börja arbetet att lägga grunden för valet -22, och jag hoppas att vi tillsammans kan arbeta hårt för att få ut vårt politiska budskap.

Vårt medlemsmöte den 28 september klockan 19.00, vi tar upp ett viktigt och oroande problem vi har i vårt samhälle.

Våld i nära relationer

Så här skriver Emma Lennholm S-kvinnor Tjörns ordförande om temat på medlemsmötet den 28 september:

Redan i början av pandemin uttryckte många som jobbar eller forskar inom området en oro för att en följd av pandemin skulle kunna bli en ökning av våld i nära relationer – det vill säga fler som utsätts av våld av sin partner och fler barn som utsätts för eller bevittnar våld i hemmet. Detta på grund av en ökad isolering för familjer, mer tid som spenderas hemma och i många fall i kombination med en ekonomisk press. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin kan också försvåra för kvinnor att lämna destruktiva förhållanden. 

Enligt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd så tycks tyvärr den oro som fanns ha blivit verklighet och organisationer runt om i landet har larmat för att de sett en ökning av våld i nära relationer. I en rapport som BRÅ publicerade våren 2020 så hade anmäld misshandel inom parrelationer mot kvinnor ökat med 61% jämfört med året innan. Samma period rapporterade BRIS en 30-procentig ökning av samtal från barn som ringer och berättar om bråk och våld hemma. 

WHO rapporterade redan tidigt i pandemin att samtal till hjälplinjer för kvinnor ökat med 60% och UN Women menar att vissa länder finns en femfaldig ökning av samtal till hjälplinjer för partnervåld sedan nedstängningen. 

Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningar om barn som far illa ökat med fem procent under pandemin i 56 undersökta kommuner, men Jämställdshets-myndigheten menar att det inte finns en klar nationell bild ännu då vissa kommuner och organisationer menar att våldet i hemmen har ökat, medan andra att den minskat. 

Hur har kvinnor och barn påverkats i vårt närområde under pandemin?
Har man kunnat se en ökning av de som behövt hjälp eller en förändring gällande de hjälpinsatser som behövts?
Har resurserna funnits för att möta de behov som funnits och hur ser situationen ut just nu? 

För att få svar på dessa frågor och få höra mer om deras verksamhet har Socialdemokraterna Tjörn bjudit in personal från Kvinnojouren i Stenungsund till vårt medlemsmöte den 28 september.

Jag hoppas vi ses på mötet! Göran R Hermansson

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

 • Vi har försiktigt startat upp vår fysiska mötesverksamhet efter pandemi-stängningen! När vi träffas fysiskt är det mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 
 • Vi kommer med stor försiktighet och i begränsad omfattning att håla öppna möten där vi träffar allmänheten. 
 • Partiexpeditionen i Humlan håller öppet igen på måndagskvällar mellan 18.00 – 19.00.
 • Seniormötena med Akademi de Tjörn hålls varannan onsdag (jämn vecka) klockan 14.00.
  Kom med och delta i vår studiecirkel i tre delar om Agenda 2030 som täcker både arbetet på internationell, nationell och lokal nivå. Vi träffas i humlan klockan 19:00 följande måndagar 27 september, 11 och 18/oktober. 
 • Valberedningen vill få in nomineringsförslag från medlemmarna.
  Det gäller nomineringar till två olika uppdrag:
  Det förstuppdraget är att ta fram representanter från arbetarekommunen till valsedeln för Riksdagsvalet 2022. 
  Lämna ditt förslag till detta uppdrag senast den 1 oktober då det blir nomineringsstopp, nomineringarna kan lämnas via e-post saptjorn@gmail.com
  Det andra uppdraget är att ta fram representanter från arbetarekommunen till valsedeln för Regionvalet 2022. 
  Lämna ditt förslag till detta uppdrag senast den 1 oktober då det blir nomineringsstopp, nomineringarna kan lämnas via e-post saptjorn@gmail.com
  Du kan givetvis föreslå vem du vill utav arbetarekommunens medlemmar (även dig själv) till dessa uppdrag men glöm inte att fråga den du föreslår så vi vet att personen ställer upp som kandidat till uppdraget.
 • Kommunfullmäktigemötet i september är på onsdagen den 22 september och kommunfullmäktigemötet i oktober är på torsdagen den 21 oktober.
  Välkomna att ta del av kommunfullmäktigemötena på www.tjorn.se
 • Medlemsmöte i oktober är planerat till tisdagen den 26 oktober klockan 19.00, mötet kommer att hållas i Humlan och för de som inte kan eller vil delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.

Vi syns på medlemsmötet den 28 september som hålls i Humlan och även digitalt via ZOOM!

VARMT VÄLKOMNA ATT DELTA I DE OLIKA VERKSAMHETERNA!

facebook Twitter Email