Ordförande har ordet

Det har hänt mycket den senaste tiden och om vi börjar med det positiva så var det många intressanta timmar jag tillbringade framför datorn för att följa den Socialdemokratiska kongressen. Vilka fantastisk duktiga ombud vi har och så många kloka ord som sades. Höjdpunkten var dock valet av Magdalena som ny partiordförande och att få lyssna på hennes linjetal, ni som inte hört det gå in på nätet och lyssna.

Jag tyckte också som fack-politiskt ansvarig att det var glädjande att Tobias Baudin blev vald till ny partisekreterare. När sedan Annika Strandhäll sedan tidigare blivit vald som ny ordförande för S-kvinnor så tycker jag vi kan gå in i valåret 2022 riktigt starka och med en framtidstro både för partiet och för Sverige. Hoppas att när vi syns nästa gång kan glädja oss åt att vi fått en kvinnlig statsminister.

Nu till det negativa, jag blev ledsen när jag hörde att beslutet om skolstrukturen återigen skjuts på framtiden i väntan på nya utredningar. Jag vet inte hur många år frågan bollats runt och hur många utredningar som redan gjorts samt hur mycket pengar detta har kostat oss. Under den föregående mandatperioden kom man så långt att man gick ut i pressen och meddelade att man nu var överens, men så närmade sig valet och inga beslut blev tagna.

Under tiden är läget så att Tjörn är en av de kommuner i Sverige som lägger mest pengar till skolan / elev, samtidigt är vi en av de kommuner som lägger minst pengar till utbildning, en av de kommuner som lägger minst pengar till läromedel och ligger i den nedre halvan bland Sveriges kommuner gällande lärartäthet. Den största orsaken till detta är en ineffektiv skolstruktur som tar de mesta av pengarna.

En ledande politiker på Tjörn lär ha sagt att ge pengar till skolan är som att kasta ned dem i ett svart hål och jag säger att det hålet inte kommer att bli mindre, för pengarna som skall gå till våra barns skolgång kommer återigen gå till nödlösningar som nya baracker som hyrs in för dyra pengar och de gamla skolorna som inte underhålls för man inte vet vad som händer, ska de rivas, renoveras eller säljas?

Man kanske skulle lägga skolans lokaler under kommunstyrelsen i budgeten, så kanske det blivit lite framdrift i frågan och skolan inte behövt minska personal på grund av våra styrandes rädsla att ta beslut.

Men nu ser vi framåt och jobbar vidare mot förändring.

Göran R Hermansson

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

 • Vi har startat upp våra vanliga mötesverksamheter efter pandemi-stängningen! När vi träffas är det mycket viktigt att vi alla håller ett tryggt avstånd till varandra och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 
 • Vi kommer med stor försiktighet och i begränsad omfattning att hålla öppna möten där vi träffar allmänheten. 
 • Partiexpeditionen i Humlan håller öppet på måndag kvällar mellan 18.00 – 19.00 fram till och med den 6 december.
 • Seniormötena med Akademi de Tjörn hålls varannan onsdag (jämn vecka) klockan 14.00 fram till och med den 1 december då vi har årets sista träff.
 • Det pågår en studiecirkel med fokus på valet 2022, den hålls på måndagar klockan 19.00 i Humlan och det är två gånger kvar, det är den 22 och 29 november.
 • Kommunfullmäktigemötet i november är på torsdagen den 18 november klockan 18.00. Välkomna att ta del av kommunfullmäktigemötena på www.tjorn.se
 • Valberedningen har fått i uppdrag att bereda fyra ärenden och vill få in nomineringsförslag från medlemmarna.

  Det gemensamma för dessa ärendena är att den sista dagen att lämna in nomineringar till valberedningen är den 19 november 2021 därefter blir det nomineringsstopp, nomineringarna kan lämnas via e-post saptjorn@gmail.com.

  Det första ärendet gäller förslag på en kandidat till ett fyllnadsval av ”God man vid lantmäteriförrättningar” inom Tjörns kommun.

  Det andra ärendet gäller förslag på en kandidat till ett fyllnadsval av en ”Nämndeman i förvaltningsrätten”.

  Det tredje ärendet är att ta fram ta fram sju kandidater som ska vara ombud och sju kandidater som ska vara ersättare på partidistriktskongressen den 9 april 2022.och på partidistriktets höstmöte, 2022 samt på eventuella extramöten på distriktsnivå under 2022.

  Det fjärde ärendet är att ta fram kandidater som kan bli Tjörns representanter på partidistriktsuppdrag efter nästa års partidistriktskongress, det gäller sedvanliga uppdrag inom en styrelsen och därtill kopplade uppdrag..
 • Medlemsmöte i december är planerat till tisdagen den 14 december klockan 19.00, mötet kommer att hållas i Humlan och för de som inte kan eller vill delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.

Vi syns på medlemsmötet den 23 november som hålls i Humlan och även digitalt via ZOOM!

VARMT VÄLKOMNA ATT DELTA I DE OLIKA VERKSAMHETERNA!

facebook Twitter Email