Ordförande har ordet

2016-08-22

Tjörns borgerliga majoritet röstade den 16 juni igenom sitt budgetförslag för 2017. Efter 6 dagar röstade en enig Barn- och utbildningsnämnd för att det behövs mer pengar inför 2017 än det som budget beslutet angav, annars riskerar 20 lärare att få lämna sina arbeten i Tjörns kommun. Till detta skall läggas Socialförvaltningens akuta problem inte minst tydliga i sommar inom hemtjänsten.

Två oberoende konsultutredningar har kommit fram till att Socialförvaltningen har för små budgetresurser för att driva en bra och effektiv verksamhet. Trots detta ville den borgerliga majoriteten i sin budget inte ens ge Socialförvaltningen tillräckligt med pengar för att täcka de kostnadsökningarna som kommer från normala pris och löneökningar inför 2017. D.v.s. nya besparingar skulle vänta om budgetbeslutet från 16 juni står fast.

Man kan med fog säga att det borgerliga budgetbeslutet från 16 juni är överspelat. Vad Tjörn behöver är en ny budget för 2017 och samtidigt en majoritet som kan genomföra denna budget. En ny budget måste bygga på att man säkerställer tillräckliga resurser till Skola och Sociala samtidigt som vi måste ha kontroll över vår ekonomi. Varje ny satsad krona måste finansieras.

Detta kan vi åstadkomma med en socialdemokratisk politik för Tjörn.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

facebook Twitter Email