Ordförande har ordet

Ett tema vi försöker belysa och arbeta för är det ökande problemet med barn och ungdomars psykiska ohälsa. Det är för mig personligen viktigt att vi gör allt i vår makt för att stödja de barn och ungdomar som av olika anledningar hamnat i ett läge där vi som medmänniskor måste se till att det finns tillräckliga resurser att ge dem de stöd de behöver för att fungera igen.

Vi har därför på vårt kommande medlemsmöte tänkt lyfta upp stödgruppsverksamheten ”Livbojen” som är projekt som bland annat ger stöd åt unga med besvärliga hemförhållande.

Vi kommer även senare i höst få besök av Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) och få chans att lära oss mer om de svårigheter barn och unga står inför, detta för att vi politisk ska kunna få verktyg att på ett trovärdigt sätt kunna argumentera för mer resurser till detta område. Jag vill säga att de medel vi kan skjuta till här inte är en utgift utan är en investering inför framtiden.

Klädesholmens Samhällsförening hade i helgen bjudit in till ett möte där förespråkare för vattenbaserad vindkraft och dess motståndare möttes och diskuterade. Det var i stora delar ett sakligt och informativt möte och det är inte bara vitt eller svart, så min åsikt är att vi håller fast vid vår ståndpunkt att vi är positiva till vattenbaserad vindkraft men att varje ny etablering bör utredas innan vi säger ja eller nej.

Det enda negativa med mötet var att Uddevalla Moderaterna var inbjudna och de var helt motståndare till alla alternativa energikällor utefter Bohuskusten utan bara vill satsa på kärnkraftverk.

Det tragiska var att Tjörn Moderaterna också hoppat på det tåget, att principiellt säger nej utan att utreda frågan. Deras ingång var att får man inte bygga ut en brygga inom ett skyddat område så ska man inte få bygga vindkraftverk.

Göran R Hermansson

Information om den närmaste tidens aktiviteter:    

 • Partilokalen i Humlan är öppen varje måndag klockan 18.00 – 19.00 fram till och med den 4 december.
  Välkommen in själv eller spridd informationen till alla som har frågor eller bara vill komma in för att prata och dricka en kopp kaffe.
 • Kommunfullmäktigegruppen har möte i Humlan tisdagen den 19 september klockan 18.30. Medlemmar hos Socialdemokraterna Tjörn är välkomna att närvara.
 • Seniormöte med Akademi de Tjörn hålls onsdagen den 20 september klockan 14.00, sedan fortsätter träffarna igen varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med onsdagen den 29 november.
  Vill du ha ytterligare information kontakta: Jan-Evert Halldin på telefon 0706-430171, eller via e-post: jan-evert.halldin@telia.com
 • Nästkommande kommunfullmäktigemöte är på torsdagen den 21 september klockan 18.30. Välkomna att ta del av kommunfullmäktigemötet i kommunhuset eller digitalt på www.tjorn.se
 • Studiecirkel angående vattenfrågan (dagvatten, VA-problematiken och vattenförsörjning) startar måndag den 25 september klockan 18:30 i Humlan med en föreläsning av Göran Värmby, miljödebattör som var kampanjledare i Greenpeace Sverige 1986-1988 efter omkring 12 års tjänst på Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen. Magnus Claesson och Jan-Evert Halldin leder studiecirkeln.
  Studiecirkeln pågår 25/9, 27/9, 2/10 och 4/10. Klockan 18.30-20.30
 • Medlemsmötet i oktober är planerat till tisdagen den 24 oktober klockan 18.30. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.
 • Medlemsmotioner som ska kunna beslutas om på medlemsmötet den 24 oktober ska ha inkommit till styrelsen senast den 29 september.

VI SYNS PÅ MEDLEMSMÖTET DEN 26 SRPTEMBER SOM HÅLLS I HUMLAN OCH DIGITALT VIA ZOOM!

  VARMT VÄLKOMNA ATT DELTA I DE OLIKA VERKSAMHETERNA!

facebook Twitter Email