Ordförande har ordet

Nu när året börjar gå mot slutet vill jag tacka er för det gångna året. Vi har kämpat hårt i opposition för att få gehör för våra förslag, det har varit svårt då vi har ett majoritetsstyre som själva inte vet vad de vill.

Trots att de i viktiga frågor sinsemellan tycker helt olika vågar de inte stöta sig med varandra genom att framföra egna åsikter vilket innebär att ytterst lite blir gjort. Man undrar om de har Tjörns bästa för ögonen eller om de är viktigare för vissa partier att rösta ned våra förslag och därmed inte få någonting gjort.

Vi kan se på skolan där Tjörn är den kommun i Sverige lägger mest pengar per elev, men ser man hur stor pengen är som går till undervisning så ligger vi i bottenskiktet.  Då undrar man varför man inte tittar mer på hur vi kan få till en mer effektiv skolstruktur som mer gynnar elever och lärare.

Det majoriteten vill fokusera på är att ta ut straffavgifter för de elever med särskilda behov som missar att avboka sin taxi. Detta inbär en hantering som kostar mer att administrera än de pengar som kommer in i kassan, samt att man lägger på föräldrar som redan är utsatta än mer stress att klara vardagen.

Vi kommer inte sluta lyfta fram vår politik och våra åsikter. Vi har och kommer att ett flertal möten där vi fokuserar på att träffa medlemmar lokalt i de olika distrikten på Tjörn för att få idéer och synpunkter på de problem som finns lokalt och hur vi gemensamt kan arbeta vidare med dessa.

Vi kommer även under 2024 mobilisera för EU-valet, där vi tillsammans får arbeta för att lyfta fram våra Socialdemokratiska kandidater, vi behöver ett stark socialdemokratiskt lag i det europeiska samarbetet som motvikt till de högerextrema krafter som försöker vinna mark.

Jag fick precis den glädjande nyheten att vårt partidistrikt är näst bästa partidistrikts i Sverige på att öka i medlemstal, detta lovar gott inför framtiden.

Göran R Hermansson

Information om den närmaste tidens aktiviteter:    

  • Partilokalen i Humlan är öppen varje måndag klockan 18.00 – 19.00 fram till och med den 4 december därefter gör vi ett uppehåll över helgerna och startar upp igen måndagen den 8 januari klockan 18.00. Välkommen in själv eller spridd informationen till alla som har frågor eller bara vill komma in för att prata och dricka en kopp kaffe.
  • Seniormöte med Akademi de Tjörn hålls på onsdagen den 29 november klockan 14.00-16.00 därefter gör vi ett uppehåll över helgerna och startar upp mötena igen på onsdagen den 24 januari 2024 klockan 14.00. Vill du ha ytterligare information kontakta: Jan-Evert Halldin på telefon 0706-43 01 71, eller via e-post: jan-evert.halldin@telia.com
  • Nomineringsanmodan november – december 2023 (se separat utskick).  Den sista dagen att lämna in nomineringar till valberedningen är den 8 december därefter blir det nomineringsstopp.
  • Kommunfullmäktigegruppen har möte i Humlan måndagen den 11 december klockan 18.30. Medlemmar hos Socialdemokraterna Tjörn är välkomna att närvara.
  • Nästkommande kommunfullmäktigemöte är på torsdagen den 14 december klockan 18.30. Välkomna att ta del av kommunfullmäktigemötet i kommunhuset eller digitalt på www.tjorn.se
  • Medlemsmotioner till arbetarekommunen som ska kunna beslutas om på medlemsmötet i januari ska ha inkommit till styrelsen senast den 4 januari 2024.
  • Medlemsmötet i januari är planerat till tisdagen den 30 januari 2024 klockan 18.30. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.

VI SYNS PÅ MEDLEMSMÖTET DEN 12 DECEMBER SOM HÅLLS I HUMLAN OCH DIGITALT VIA ZOOM!

VARMT VÄLKOMNA ATT DELTA I DE OLIKA VERKSAMHETERNA!

facebook Twitter Email