Ordförande har ordet

2016-10-20

När jag skrev förra kallelsen så kunde vi i tidningarna läsa att (M) vill tillskjuta mer pengar till Tjörns skolar, detta för reparera de stora skador deras budgetbeslut från den 16 juni skulle ställa till med. Trots att det var uppenbart att det föreslagna budgetramen skulle leda till uppsägning med mellan 15-20 lärare (detta påtalades av (S) under budgetdebatten) så togs beslutet om denna låga ram av en majoritet i Tjörns kommunfullmäktige den 16 juni i år.

 Redan den 22 juni insåg en enig Barn- och utbildningsnämnd att man var tvungen att begära mer pengar. Detta är en begäran som vi självfallet stödjer.

 Nu kan vi konstatera att det inte föreslås några mer pengar från majoriteten till Tjörns skolor utan en istället föreslås en besparingsutredning som skall vara klar under februari 2017.

 Istället för detta ställer (S) på Tjörn konkreta förslag om:

  •  en utökning av skolans budgetram med 10 miljoner
  • en utökning av socialas budgetram med 20 miljoner
  • en tidigareläggning av viktiga investeringar som ex. ett nytt äldreboende
  • en ansvarsfull finansiering av våra satsningar

Vi vet att våra förslag har starkt stöd hos Tjörnborna men även hos en hel del av de som i kommunfullmäktige röstade för en majoritetens budget så sista ordet är inte sagt än hur det skall bli med budgeten för 2017.

 Alla medlemmar i (S) på Tjörn får i veckan ut den lokalt förankrade arbetarrörelse tidningen Ny Tid. Om du inte redan är prenumerant så passa på att se till så du får alla nummer nästa år. Tidningen är arbetarrörelsens röst i ett kompakt borgerligt mediallandskap och det är vår skyldighet att värna den en helårsprenumeration kostar 410 kronor.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

facebook Twitter Email