Svar på ”Pest eller Kolera” i Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn, Orust

Så har då miljöpartiet på Tjörn skrivit om sin ideologiska kompass för sitt politiska arbete på Tjörn.

Jag har under 2019 inte gett mig in i debatten angående tillsättningen av en Sverigedemokrat som företrädare för Tjörns kommun. Anledningen är att jag som person var den motkandidat som ställdes mot SD. Det hade kunnat uppfattats som att jag vore jäv i frågan. Jag har nu på det senaste kommunfullmäktigemötet lämnat mina uppdrag som oppositionsledare vilket gör att jag nu kan skriva utan att uppfattas som jäv då jag inte längre är aktuell för uppdraget.

När det skulle väljas företrädare för oppositionen inför mandatperioden 2019-2022 var läget på förhand att den så kallade majoriteten samlade 20 mandat av 41. SD har 4 mandat och den oppositionsgrupp som jag fick förtroende att leda samlade 17 mandat. SD var/är alltså de som är så kallade vågmästare.

I ”17-gruppen” var vi eniga i att inte samarbeta med SD trots att 17 + 4 är 21 vilket ju hade gett oss majoritet i kommunfullmäktige och samtliga nämnder.

Vi gick till valet av ordförande i nämnderna Kommunstyrelse, Barn o Utbildningsnämnd, Socialnämnd, Samhällsbyggnadsnämnd samt Kultur och Fritidsnämnd med rent hjärta med tron att det skulle bli en borgerlig ordförande i samtliga nämnder samt en vice ordförande från ”17-gruppen”.

Detta med särskild tanke på att det var en enig valberedning som föreslog Martin Johansen till kommunalråd och mig som oppositionsråd. Man kan ju undra varför vi har en valberedning som till synes inte har någon som helst betydelse när det ändå avgörs vid sidan om.

Liberalernas ledare Martin Johansen föreslog till mig före valen att han ville ändra på antalet ledamöter i nämnderna för att kunna få egen majoritet där. Detta för att kunna utesluta SDs vågmästarroll. Jag svarade att han inte behöver vara orolig för att vi någonsin kommer att samarbeta med SD. Att fulspel med ändrade antal nämndledamöter är fel, det ska gå rätt till. På mötet visade det sig att alliansen+MP+V gjort upp med SD om att de skulle få riklig utdelning av arvoderade uppdrag om de lojalt röstade för att få bort ”17-gruppens” oppositionsledare, alltså mig, Benny Andersson.

Att Tanja Siladji-Dahne, MP, som tidigare varit en vän till familjen personligt, tillsammans med Anna Wängborg, MP nu skriver att de valde mellan pest eller kolera när de jämför mig med en Sverigedemokrat, det måste jag säga är mycket kränkande.

Anna Wängborg har ju en bakgrund i vården så jag antar att hon har goda referenser till varför hon anser mig som en mycket smittsam farsot.

Tanja Siladji-Dahne som med invandrarbakgrund också anser mig som en sämre kandidat än en Sverigedemokrat är även det otroligt kränkande mot mig som person.

Jag och Tanja Siladji-Dahne har tidigare varit arbetskamrater inom skolan där jag trodde att hon kände mig som en humanist. Det trodde även jag om henne, så fel man kan ha.

I deras insändare skrev de att de valde bort mig för att socialdemokraterna samarbetade med Tjörnpartiet. Märkligt då att det endast var mig som röstades bort. I Barn o Utb, Sociala, Samhällsbyggnadsnämnden gick det bra att rösta på en socialdemokrat som vice ordförande vilket ju visar att argumenten är ihåliga. Det är något annat, personligt riktat mot mig, har jag kanske varit för stark i min retorik mot majoritetspartierna?

Det är med stor förvåning som jag tar del av deras omdöme om Tjörnpartiets ledamöter i kommunfullmäktige. På vilka grunder dömer ni de fem ledamöterna i TP? De jämför dem som ett sämre alternativ än SD, ett parti som har sina rötter i den nazistiska rörelsen.

Tjörnpartiet som bildades för att man ansåg att det fanns korrupta borgerliga politiker som gynnade sig själva. Ett parti som mig veterligen aldrig har uttryckt sig som att man vore för ojämlikhet, eller emot demokrati och solidaritet. Man reagerade på att politiker sålde vattenrätten i samhällena till bottenpriser till sig själva, man bytte attraktiv tomtmark från kommunen mot värdelöst ”Krondike” mm. Listan kan göras lång. Hur väl känner ni Tjörnpartiets politik? Har ni läst deras politiska mål för Tjörn? Personligen så känner jag ledamöterna för TP som goda människor, en av dom har jag haft som elev på Häggvallskolan. Även hans syster som är en av ledamöterna känner jag som en god och solidarisk person. Rakt igenom kränkande omdömen om partiets medlemmar. Jag måste säga att jag är otroligt besviken på den dubbelmoral och smutskastning som skrevs av Tanja Siladji-Dahne och Anna Wängborg i deras insändare.

När allt kokar ner så visar det sig att det endast handlar om makt, att man kunnat berika sig med arvoderade uppdrag. Det är inte så länge sedan som en av undertecknarna till insändaren stoppade Julmarknaden i Kållekärr för att SD var ett av de utställande partierna. Man ville inte att deras barn skulle behöva se ett sådant parti bland alla andra. Nu när man samarbetar om kommunens styrning är Julmarknaden igång igen, nu sida vid sida med SD. Så smutsig kan politiken vara även för miljöpartiets kommunfullmäktigeledamöter.

Det politiska klimat som de skapat i Tjörnpolitiken genom sitt samarbete med SD är utan motstycke, i alla fall för mig under de 30 år jag varit politiskt aktiv. Jag känner inte igen mig längre.

Personligen så har mitt vardagsliv blivit otroligt mycket mer bekvämt nu när alliansen med mp-V valt sin egen ”oppositionsledare”, en person som pliktskyldigt betalar tillbaka på varje möte inom politiken vilket gör att alla omröstningar slutar med 6-5 i nämnderna och 24-17 i kommunfullmäktige. För, hur hade det gått om man verkligen varit ett parti i opposition? Ja kanske som det gick häromveckan då SD uteblev från Barn o Utbildningsnämnden, man förlorade omröstningen om budget för skolan. En omröstning som antagligen kommer att göras om med alla ledamöter dit kommenderade för att låta borgerlighetens underfinansierade budget till skolan gå igenom.

Som sagt, för mig personligen är det bekvämare nu men jag är otroligt bekymrad för den politik som alliansen tillsammans med MP och SD nu driver i Tjörns kommun.

Benny Andersson (S)

Fd oppositionsledare.

facebook Twitter Email