Till DIG som funderar över Svenska Kyrkan….!

Den 17 september är det val till kyrkan. Val? Hur då? Kyrkan? Jo, Svenska kyrkan är en ”förening” där olika beslutande organ över den Svenska kyrkan ska väljas. Kyrkans riksdag som är Kyrkomötet, kyrkans landsting som är Stiftet och kyrkans kommun som heter Tjörns pastorat. Vad angår detta Dig?

Du som kanske tillhör dem som gärna går i kyrkan på söndagar, eller tillhör Du dem som hellre går ute vid havsbandet och får en andlig upplevelse där, men som ändå tycker det är viktigt att kyrkan finns? Kanske ber Du ”Gud som haver barnen kär” innan du ska somna och uppskattar att din familj kan döpa sina barn i kyrkan? Kanske vill Du en gång i tiden kunna begravas i kyrkan? Kanske har Du reflekterat över att Svenska kyrkan är en viktig andlig och social och kulturell resurs i många människors liv? En folkkyrka som finns när livet krisar, som finns i vardag likaväl som i helg.

Kanske tycker Du att det är viktigt med folkligt deltagande och inser att en allmännyttig verksamhet blir bättre om förtroendevalda bidrar med kunskap om vad folk tror och längtar efter?

Om Du är medlem i Svenska kyrkan, vilket cirka 71% av alla tjörnbor är, så kan Du rösta fram de personer och idéer som Du tycker ska representera Dig i dessa olika organ. Svenska kyrkan är en viktig del av samhället och det välfärdssamhälle som vi socialdemokrater vill ska omfatta alla

Sedan decennier tillbaka bedriver vårt parti ett engagerat arbete för att stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka som är tillgänglig för alla som vill delta. Socialdemokraterna vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan.

Din röst behövs den 17 september!

facebook Twitter Email