1 maj firande!

10.30 Samling vid kulturhuset Fregatten, Stenungsund
11.00 Första Maj-demonstration genom bostadsområdet Stenungestrand
11.35 Första Maj tal i Kulturhusparken av:
• MARIE NILSSON – förste vice ordförande IF Metall
• JOHN SPORRONG – SSU
Underhållning, vi sjunger allsånger ur den Röda sångboken
Servering av kaffe/festis med mera och grillning vid fint väder
13.00 Dragning av närvarolotteriet och avslutning av programmet i Stenungsund.

Kort program för fortsättning i Göteborg:
15.30 Avmarsch från Haga Nygata
16.20 Första Maj tal på Götaplatsen av:
• TOBIAS BAUDIN – Förbundsordförande för Kommunal
• ANNA JOHANSSON – Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg och infrastrukturminister
• AMALIA PEDERSEN – SSU ordf. i Göteborg

facebook Twitter Email