A-traktorer

A-traktorer är ett hett ämne på social medier och något som väcker många känslor.

I slutet av förra året fanns det 36 000 A-traktorer, det är 27 procent fler än 2020, vilket är en markant ökning.

Senare i år kommer en efterlängtad utredning som den socialdemokratiska regeringen beställde förra året. Utredning skall analysera behovet av ett förändrat regelverk för A-traktorer. Det handlar för det första om skärpta krav på säkerhet i form av bälteskrav och införa regler som gör det svårare att manipulera A-traktorer. För det andra handlar det om att analysera en eventuellt höjning av fartgränsen för A-traktorer till 45 km/h, vilket är bra för både miljön (två växlar ökar energieffektiviteten) och trafikrytmen på våra vägar.

Det hela handlar alltså om att höja fartgränsen för A-traktorer och skräpa kraven på förarna, något vi socialdemokrater tror kommer gynna såväl trafiksäkerheten som trafikrytmen.

Eftersom vi bor på landsbygden och bussarna inte alltid går när vi behöver dem är det extra viktigt att våra ungdomarna skall kunna ta sig fram och köra sina A-traktorer, men det måste naturligtvis ske på ett säkert sätt för ungdomarna själva och på ett sätt som inte skapar problem för andra i trafiken. 

facebook Twitter Email