Agenda 2030 vad innebär det för Tjörns kommun

Vad innebär egentligen Agenda 2030 för Tjörns kommun? Den frågan kan besvaras med såväl enkla som mer komplexa svar. I slutet av dikten ”Råd till ett nyfött barn” av Tage Danielsson, skriver han ”Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den.”. Det är en sanning som är lika självklar i dag som då – men hur hänger den ihop med Agenda 2030 och Tjörns kommun? 

Vid budgetmötet i november lade Socialdemokraterna och Kristdemokraterna fram en budget för 2022 som grundade sig på de mål Agenda 2030 bygger på. Vi visade tydligt att vi som parti tar klimatkrisen på allvar och är redo att dra vårt strå till stacken i kampen mot klimatkrisen. För det är just det allt handlar om – att vi alla drar vårt strå till stacken. Alla världens nationer måste dra sitt strå till stacken, alla regioner och kommuner måste dra sitt strå till stacken samt alla företag, hushåll och konsumenter måste dra sitt stå till stacken. Alla måste hjälpa till och bidra på något sätt. Det viktigaste är att vi gör det tillsammans. 

Socialdemokratin behövs i klimatkampen eftersom vi vet att omställning kommer vara en börda. Men vi vet även att den bördan blir så mycket lättare att bär om vi bär den tillsammans. Socialdemokratin är även garanten att omställningen sker rättvist. Det är inte de fattigaste länderna eller medborgarna med de lägsta inkomsterna som ska stå för notan. Det är de rikare länderna, företagen och medborgarna som skall göra det och det beror främst på att det är de som släpper ut mest. 

Socialdemokraterna på Tjörn är det enda parti som på riktigt tar klimatkrisen på allvar och är beredda på att göra som krävs för att ställa om. Vi vill bland annat:

  • En pendelparkering i närheten av Vallhamsrondellen. Det skall vara enkelt att pendla även för dem som bor i Skärhamn och Rönnäng. 
  • Gå med i gruppen Klimatkommunerna. Vi sitter inte på alla lösningar, vilket gör det nödvändigt att samarbeta med andra kommuner för att tillsammans komma med lösningar på olika problem. 
  • Vi vill se fler laddstationer. Det skapar mer incitament för att välja en elbil/hybridbil framför en bensin- eller dieselbil..
  • Satsa på gång- och cykelvägar så medborgare tryggt kan ta sig runt på Tjörn med cykel. 
  • Ta fram en handlingsplan för energisnålt, klimatsmart och hållbart byggande och förvaltande. 
  • Hållbar upphandling. Just upphandling kan vara det mest kraftfulla verktyget en kommun styr över och skall användas för att främja klimatsnälla alternativ och återbruk av varor. 

För att återkoppla till Tage Danielssons dikt i början är det viktigt att vi inser att klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Ja, kommer vi inte till rätta med klimatkrisen, då kommer inget efter det. Alla löften att stärka välfärden, återgå till full sysselsättning och en ökad framtidstro för våra unga, betyder ingenting om vi inte kommer till rätta med klimatkrisen. Det är därför vi Socialdemokrater fortsätter tjata och

Ludwig Andreasson (S) ledamot i Kultur och Fritidsnämnden

facebook Twitter Email