Antirasism och främlingsfientlighet

Socialdemokraterna har alltid värnat om alla människors lika värde, vi är ett antirasistiskt parti uti fingerspetsarna. I ett starkt samhälle ska det inte spela någon roll vilken hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion du har, vi är alla lika.

Socialdemokratin vet hur vi kan mota rasismen – vi har och kan leverera den politiken som värnar det starka samhället, den jämlika demokratin och den generella välfärden som är våra bästa vapen mot rasismen.

Socialdemokraterna tar gärna fighten mot främlingsfientlighet, vi har gjort det förut, vi gör det i dag och vi gör det även i framtiden. För vi tror att varje människa är unik och har rätt att bli behandlad med respekt.

Sen vi tillträdde 2014 har vi sett till att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har fått särskilda uppdrag för att motverka hatbrott, våldsbejakande extremism och andra former av hot mot vårt öppna och demokratiska samhälle och antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Vi vet med erfarenhet att fördomen alltid ligger på lur, även i ett upplyst samhälle – därför vill vi även utreda ett förbud mot rasistiska organisationer.

facebook Twitter Email