Arbetskraftinvandring

Moderaterna införde 2008 världens mest marknadsbaserade lagar för arbetskraftsinvandringen. Det har gynnat oseriösa företag, blivit en inkomstkälla för kriminella nätverk och bidragit till att personer som fått skydd i Sverige inte har kommit i arbete. Det skall vi ändra på! Sedan Magdalena Andersson tillträdde som statsminister har regeringen drivit på för:

⁃ Krav på bindande anställningsavtal för att beviljas ett arbetstillstånd

⁃ Krav på företagen att anmäla till ansvarig myndighet om man försämrar avtalsvillkoren

⁃ Skärpta kontroller av arbetstillstånd

⁃ Skärpta straffavgifter för företag som fuskar med arbetstillstånden

⁃ Försörjningskrav vid anhöriginvandring

⁃ Höjt lönegolv vid arbetskraftsinvandring

⁃ Avskaffat spårbyte

⁃ Ny arbetsmarknadsprövning

Nu tar vi tillbaka kontrollen över arbetskraftsinvandringen!

facebook Twitter Email