Årskurs 6 på Tjörn – det är dags att lyssna!

Folkrörelsen har alltid varit en viktig del av Socialdemokraterna men också en viktig del av demokratin i sig och dess utveckling. Det är genom folkrörelse folket kan göra sin röst hörd gentemot de som har makt. En önskan till förändring som kommer från invånarna själva. Detta oavsett om man väljer att sätta en politisk etikett på det eller ej.

Just nu pågår en egen folkrörelse på Tjörn. Grundad av föräldrar som outtröttliga kämpar för sina barns rätt till en trygg och välfungerande skolgång. De lägger ner sin tid och kraft på att göra skillnad, och till skillnad från många politiker så blickar de inte bakåt och frågar vem och varför vi hamnat där vi gjort. Det spelar ingen roll längre. De har siktet mot framtiden och undrar vad händer nu och hur snart? Hur länge skall de barn som går i skolan nu behöva vänta på att styrande politiker ska enas så att beslut kan fattas.

Vi politiker kan vara bra på att prata för oss och förmedla våra tankar och åsikter, men denna gång är det kanske dags att lyssna. Lyssna till de föräldrar som uttrycker sin rädsla, sin oro och sin ilska. De har ingen dold agenda. De drivs inte av gamla oförrätter, politisk vinning eller en önskan om att deras namn ska stå på beslutet. De vill vad som är bäst för deras barn, för alla våra barn.

De har sett utredningar om en framtida skolstruktur pågå sedan 2015 och hört politiker lova en förändring som inte sker. Årskurs 6 får i halva vår kommun gå kvar på sina mellanstadieskolor medan halva kommunens årskurs 6 flyttas upp till ett högstadium de inte är mogna för. Något som aldrig kan påstås vara en likvärdig skola.

Socialdemokraterna har redan lyft frågan i kommunfullmäktige och jag skulle kunna rada upp argument efter argument till varför årskurs 6 bör flyttas från Häggvallsskolan, men jag vill istället uppmana alla att de del av de argument som föräldrarna på Tjörn själva formulerat >>> länk till: tahem6orna.nu

Det är dags att lyssna. Låt medborgarnas röster vara det som leder oss framåt.

Emma Lennholm (S) ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Barn och Utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email